Tänä keväänä, kuten joka toinen kevät, on ollut käynnissä Turun yliopiston ylioppilaskunnan strategian päivitys. TYYn strategia päivitetään aina kahden vuoden välein. Kyse on nimenomaan strategian päivittämisestä, sillä missio, visio ja arvot eivät juurikaan muutu ja strategian toimenpideosio onkin oikeastaan se osa, mitä päivitetään.

Mielestäni tämänhetkinen TYYn strategian päivityskäytäntö joutaa jorpakkoon. Se on lyhytnäköistä, epätehokasta sekä yksinkertaisen huonoa strategista johtamista.

Kahden vuoden aikajänne ei tue suurempia tai muista syistä pitkäkestoisia kehitysprojekteja nähdäkseni kovin hyvin. Ei ulkoisia (esim. vaikuttaminen) eikä sisäisiä (organisaation sisäinen toiminta). Lyhyt aikajänne strategiassa johtaa helposti jompaan kumpaan näistä skenaarioista: 1) strategiasta puuttuu fokus kokonaan (liian pitkä aikajänne / puuttuu kokonaan) tai 2) strategia muistuttaa toimintasuunnitelmaa. TYYn strategiasta löytää itse asiassa molempia piirteitä.

Strategian lyhyt aikajänne TYYn tapauksessa johtaa erityisesti siihen, että on välillä vaikea erottaa onko se toimintasuunnitelma vai strategia. Oma näkemykseni on se, että strategia TYYn kaltaisessa organisaatioissa tehdään keskipitkälle aikavälille ja vuosittaiset toimintasuunnitelmat kuvaamaan sen toteuttamista. Visio voi  mielestäni olla myös kaksiosainen: pitkä ja keskipitkä aikaväli, arvojen ja mission säilyessä luonnollisesti muuttumattomana. Toimenpide/kehitysohjelmat -osiossa kuvataan keihäänkärkiprojektit, joilla vastataan sekä nykyisiin että ennakoituihin haasteisiin ja luonnehditaan muut organisaation sisäiset kehityssuunnitelmat.

Oman näkemykseni mukaan toisaalta liian pitkä aikajänne strategiassa johtaa siihen, että tavoitteet ovat liian korkealentoisia eikä niistä saada koottua tehokkaita vuosittaisia toimintasuunnitelmia ja projekteja tavoitteen saavuttamiseksi, jollei henkilöstössä ole riittävää jatkuvuutta.

Strategian päivittäminen kahden vuoden välein on oikeastaan TYYn tapauksessa myös melkoisen resursseja syövä prosessi. Tämä aika voitaisiin käyttää mieluummin näiden keskipitkän aikavälin kehityssuunnitelmien toteuttamiseen.

Kun näin kovasti kritisoi, pitää aina olla myös se oma parempi ratkaisu ja sen tiiviisti tässä esitän:

  • TYYn strategia päivitetään 4 vuoden välein eli joka toinen edustajisto päivittää sen.
  • TYYn strategia laaditaan keskipitkälle aikavälille (4-5v) ja vuosittain toimintasuunnitelma kuvaamaan strategian ko. vuoden toteutussuunnitelmaa.
  • Hyväksyttyä strategiaa voidaan kuitenkin sen hyväksymisen jälkeen em. 4 vuoden aikana muuttaa kahden edustajiston kokouksen kautta, molemmissa 2/3  enemmistöllä. Tällä varmistetaan myös suurempien ja pidempi kestoisten organisaation kehittämisprojektit sekä muiden kehitysohjelmien toteuttaminen, mutta toisaalta strategian päivittäminen olosuhteiden muuttuessa yllättäen.

 

Otto Sulin
TuKY-listan edaattori
Turun KY:n hallituksen varapuheenjohtaja

Allekirjoittanutta on häirinnyt asia jo jonkin aikaa ja on tämän keskustelunavauksen myötä tuomassa mahdollisesti esitystä uudesta käytännöstä edustajistoon syksymmällä. Sekä 2010-2012 että vanhemman strategian löydät täältä.