TYYn edustajisto kokoontui vuoden ensimmäiseen kokoukseensa 25.1. Esityslistalla ei kovin montaa asiaa ollut, mutta melkoinen maratonkokous saatiin silti aikaiseksi.

TuKY-lista mm. esitti hallituksen kyselytunnilla kysymyksen hallituksen sektorijaosta, joka oli tehty TYYn vuoden 2012 toimintasuunnitelman vastaisesti. TYYn hallituksen vastaus valiokuntien vetovastuun siirtämisestä pois puheenjohtajiston vastuulta kuitenkin tyydytti ryhmäämme. Kokouksessa keskusteltiin myös Suomen ylioppilaskuntien liiton ylimääräisestä liittokokouksesta ja sinne lähetettävästä delegaatiosta sekä TYY:n tulevasta strategiatyöstä ja työryhmän kokoonpanosta.

Edustajistoryhmiltä pyydettiin ryhmäpuheenvuoroja TYYn strategiaan liittyen ja tässä TuKY-listan kanta asiaan:

”TuKY-lista toivoo ennen kaikkea, että strategiasta tulee riittävän yksinkertainen, selkeä ja suoraviivainen. Strategian tulisi olla oikeasti helposti hyödynnettävissä, eikä liian raskas, koska TYYn kaltaisessa organisaatiossa, jossa pääosin kaikki toimijat vaihtuvat hyvin tiuhaan tahtiin ei erittäin laajaa ja yksityiskohtaista strategiaa saada kuitenkaan hyödynnettyä. TYYn strategian ei missään nimessä tule olla ylioppilaskunnan yksityiskohtainen käyttöohje vaan konkreettinen apuväline suurpiirteisine suuntaviivoineen, joka tähtää vähintään 5 vuotta eteenpäin.

Mielestämme TYYn tehtävä on tuottaa lakisääteisten tehtäviensä lisäksi ne palvelut, joissa sillä on asemansa ansiosta selkeä etu muihin vastaavia palveluja tuottaviin palveluntarjoajiin verrattuna.

Ensisijaisesti tulisi valvoa opiskelijan etuja käytännönläheisellä tavalla hyödyntämällä suurimmat voimavaramme: ihmiset, ja verkostot ja näiden avulla luoda mahdollisimman hyvin toimiva organisaatio, TYY-henki ja sitä kautta riittävä varallisuus järjestötoiminnan mahdollistamiseen.

TYYn ei siis tulisi lähteä kilpailemaan tai tuottamaan rinnakkaisia palveluita sellaisilla osa-alueilla, jotka kuuluvat muiden toimintaympäristömme toimijoiden velvollisuuksiin, vaan käyttää ylioppilaskunnalle suotuja vaikutuskanavia jo olemassa olevien  palveluntarjoajien laadun parantamiseen.

Unelmiemme TYY tekee opiskeluajasta parhaan mahdollisen tuleville ja nykyisille opiskelijoille. Lisäksi se olisi riittävän kevyt, dynaaminen ja tulevaisuusorientoitunut.”

 

Tommi-Juhani Jokinen

TuKY-listan ryhmäpuheenjohtaja