Mold-breaking strategies grow initially like weeds, they are not cultivated like tomatoes in a hothouse.
-Henry Mintzberg

Turun KY:n strategiatyön johtoryhmä kokoontui eilen sunnuntaina. Vuoden 2010 KYlluppi -jäsenkyselystä ja viime vuoden strategiaworkshopeista kerätyn tiedon pohjalta johtoryhmä tiivisti Turun KY:n syvimmän olemuksen asiakirjaan, joka suunnitelmien mukaan esitellään yhdistyksen kevätkokouksessa huhtikuussa. Kohtuuton kahvinjuonti ja huonot vitsit jäivät sikseen, kun mustaa laitettiin valkoiselle.

Muutaman tekstirivin puristamiseen meni rapeat kuusi tuntia aikaa. Yhteensä strategiatyön johtoryhmä on kokoustanut asian tiimoilta kymmeniä tunteja. Time well spent?

Vaikka työ on vielä kesken, näyttää lopputuote lupaavalta. Kuten Mintzberg totesi, toimivat strategiat kasvavat hiljalleen. Luomisprosessi on tässäkin tapauksessa todellakin vienyt aikaa, mutta strategiatyön johtoryhmä uskoo, että se tulee olemaan sen arvoista. Strategian alustava rakenne näyttää seuraavalta:

Visio – missä ja millainen Turun KY haluaa tulevaisuudessa olla?
Missio – Mikä on yhdistyksen olemassaolon syy?
Menestystekijät – Mitkä seikat luovat menestyksen?
Toimintaperiaatteet – Mitkä arvot ohjaavat toimintaa?

Strategian luominen ei kuitenkaan tarkoita mitään – toteuttaminen ratkaisee.

Jussi Heikkonen
Turun KY:n hallituksen puheenjohtaja, strategiatyön johtoryhmän jäsen