Kurssipalautelomake on varmasti jokaiselle meistä enemmän kuin tuttu paperi. Lähes aina se täytetään ja palautetaan tenttitilaisuudessa, mutta onko se paras mahdollinen paikka ja aika palautteelle? Tenttitilanteessa opiskelija antaa palautteen euforisessa tai maanisdepressiivisessä tilanteessa, riippuen omasta onnistumisestaan tentissä. Onko se silloin totuudenmukaisinta? Kaiken lisäksi tentin jälkeen opiskelija on usein enemmän tai vähemmän puhki, jolloin laatu kärsii, kun keskittymiskyky ei enää tahdo riittää.

MERCAtalksissa on avattu keskustelua palautteenannon ongelmista ja koulun käytävillä olen myös usein törmännyt aiheeseen. Usein ihmetellään mitä palautelomakkeille tehdään ja luetaanko niitä, kun ne on jätetty. Palautteenantaminen pitäisi tehdä näkyvämmäksi ja avoimemmaksi sekä mahdollisimman helpoksi. Voisiko sen tehdä esimerkiksi sähköisesti? Eräs hyvä keino, joka on jo osalla käytössä, on palautteenkeruu kurssin puolivälissä. Tulokset käsitellään ja niihin reagoidaan välittömästi, jolloin muutoksia voidaan tehdä vielä loppukurssin ajaksi. Lisäksi ainakin Yhdysvalloissa on jo käytössä erilaisia vaihtoehtoisia järjestelmiä. Entä jos näistä kerättäisiin meille sopivimmat ratkaisut ja kehitettäsiin juuri meidän tarpeisiin sopiva kokonaisuus?

Palautteen tulisi olla vastavuoroista: myös luennoitsijat voisivat antaa palautetta opiskelijoille. Ehkä tärkein ominaisuus olisi ns. ”palautteen palaute”: kun palautetta annetaan, siihen reagoitaisiin ja vastattaisiin – mitä nopeammin ja avoimemmin sen parempi. Entä jos kehitettäisiin jonkinlainen järjestelmä, jossa hyvästä palautteesta luennoitsija tai laitos voitaisiin palkita sopivalla tavalla? Tämä toimisi porkkanana kurssien kehittämiseen ja sitä kautta paremmiksi kursseiksi. Viimeisimpänä on hyvä muistuttaa palautteen laadusta. Hyvä palaute on aina perustelua ja asiallisesti ilmaistua, jolloin sitä voidaan helpoiten työstää ja saadaan aikaan parempia tuloksia!

Tällä hetkellä palautteenantokanavia on varsin vähän, niistä ei juuri ole viestitty ja avoimuudessa olisi kehittämisen varaa. Palautelomakkeen lisäksi on olemassa myös Turun KY:n oma palautejärjestelmä, jossa jätetty palaute ohjautuu suoraan ainejärjestön koulutuspoliittiselle vastaavalle, joka pystyy niitä hyötykäyttämään käydessään tapaamassa laitoksien henkilökuntaa. Turun KY:n hallituksen agendassa onkin tänä vuonna mm. erilaisten palautteenantoratkaisujen pohtiminen ja niistä keskusteleminen yhdessä kauppakorkeakoulun kanssa.

Ann-Sofie Leimu

Turun KY:n hallituksen puheenjohtaja