Jussi Suvanto Jussi Suvanto on toiminut EY:llä konsulttina Supply Chain & Operations tiimissä tammikuusta 2015 lähtien. Normaalisti konsultin työ keskittyy asiakkaan liiketoiminnan kehittämiseen tiiviissä yhteistyössä asiakkaan organisaation kanssa. Kuitenkin koulutukseen panostetaan myös vahvasti, ja tästä esimerkkinä on jokaisen EY:llä aloittavan perehdytykseen kuuluva Toledo- viikko Espanjassa.

Konsulttien osalta viikko rakentuu case-tehtävän ympärille. Viiden hengen tiimeissä analysoidaan asiakasyrityksen toimintaa datan ja asiakashaastattelujen pohjalta sekä tehdään analyysiin perustuen kehitysehdotukset ja suunnitelma niiden toteuttamiseksi. Viikko päättyy asiakastapaamiseen jossa EY:n partnerit toimivat asiakkaan roolissa, haastavat tiimien tekemiä johtopäätöksiä ja antavat rakentavaa palautetta. Seuraava esimerkki ei siis ole aivan tavallinen konsultin työpäivä, mutta kuitenkin osa jokaisen EY:läisen uraa.

7.30 Herätys virkistävien viiden tunnin yöunien jälkeen ja suihkun kautta hotellin aamupalalle.

8.30 Koulutus alkaa. Tänään ohjelmassa ensin teoriaa ongelmanratkaisusta, jonka jälkeen oppeja testataan casen kautta. Yleisesti ottaen koulutusten lähestymistapa on hyvin käytännönläheinen ja keskittyy aihepiireihin jotka ovat tärkeä osa konsultin jokapäiväistä työtä. Datan analysointi, juurisyiden selvittäminen ja ratkaisun kehittäminen ovat konsulttien työn ytimessä.

13.00 Lounas ja vapaa-aikaa – altaalle sulattelemaan!

15.00 Koulutus jatkuu. Aiheena on tehokkaan esityksen valmistelu ja pitäminen. Tehokas viestintä on todella tärkeä osa konsultin työtä, ja tätä myös harjoitellaan jatkuvasti.

17.00 Aloitetaan valmistautuminen asiakashaastatteluihin. Käydään läpi mitä asiakashaastatteluilla yleensä tavoitellaan, miten niissä toimitaan ja mitä käytännön asioita tulee ottaa huomioon.

18.00 Haastattelu ”asiakkaan” talouspäällikön kanssa. Puolen tunnin haastattelun jälkeen haastateltava antaa palautetta toiminnastani ja kehitysehdotuksia miten asiakashaastattelun voi toteuttaa vielä tehokkaammin. Koulutukset EY:llä alkavat yleensä teorialla josta siirrytään nopeasti käytäntöön jonka jälkeen suoriutumisesta saa palautetta.

19.00 Jatketaan analyysiä asiakkaalta saadun tiedon perusteella.

20.00 Koulutus päättyy, siirtyminen takaisin omalle hotelille. Toledon perehdytysviikko on kasvanut jo niin suureksi, että osa koulutuksista järjestetään viereisessä hotellissa.

21.00 Illallinen hotelilla tiimin kanssa. Tiimiini kuuluu Ruotsalainen, Tanskalainen, Suomalainen ja kaksi Norjalaista joten kansainvälistymiseltä ei voi välttyä koulutuksen jälkeenkään. Pohjoismainen yhteistyö näkyy hyvin vahvasti myös normaalissa arjessa toimistolla.

22.00 Viihtymistä ja kertausta allasbaarissa kollegojen kanssa.

Jussi ryhmäkuva