Näin tuntuu välillä olevan. Olen ollut paljon myynnin ja myymisen kanssa tekemisissä nykyisen hallitusvuoden ajan, vaikka vastaankin omana toimialueenani Turun KY:n nykyisestä kumppanista. Olen tehtäväni puolesta pohtinut otsikossa esitettyä kysymystä. Myynninhän pitäisi olla erittäin tarpeellinen ja aina ajankohtainen taito jokaiselle kauppatieteilijälle. Tästä huolimatta Turun kauppakorkeakoulun opintotarjonta tästä aiheesta on hyvin, hyvin suppea. Arvostetaanko myyntiä ja ylipäätänsä myyjiä?

Jokainen LRYA peruskurssien käynyt ja niille osallistunutkin ymmärtää, että yrityksen liikevaihto koostuu nimenomaan yrityksen myynneistä. SEFEn teettämän tutkimuksen mukaan 6kk valmistumisen jälkeen tuoreista kauppatieteiden maistereista 79% työskentelee yksityisellä sektorilla. Siis neljä viidesosaa koulumme opiskelijoista tulee valmistumisensa jälkeen tehtävässä, jonka tulos riippuu hyvin pitkälti myynneistä. Tästä huolimatta kuinka monella myyntiä käsittelevällä luennolla olet itse ollut opiskelusi aikana?

Ymmärrän että myynnistä saattaa tulla monille negatiivinen kuva – olemmehan kaikki olleet sen ärsyttävän puhelinmyyjän kohteina, joka tuputtaa tuoreinta aikakausilehteä ja jolle on hyvin vaikea kohteliaasti sanoa ei. Tämä puhelinmyynti on kuitenkin usein kaukana kauppatietelijöiden myyntitehtävistä, jotka keskittyvät usein B2B myyntiin. Ja onhan myös muistettava, että puhelinmyyjätkin ovat vain ihmisiä, jotka tekevät omaa työtänsä, pyrkivät tekemään sen niin hyvin kuin mahdollista ja ansaitsevat elantonsa sillä.

Moni meistä saattaa pohtia usein lausetta ”Miksi Ruotsissa on kaikki paremmin?”. Lause on taas ajankohtainen, sillä lukujen valossa Ruotsin taloudella pyyhkii selkeästi paremmin kuin Suomella. En usko että ruotsalaiset ovat millään tavalla parempia kuin suomalaiset? Päinvastoin. Teknisessä osaamisessa Suomella on hyvin vahvat perinteet ja vuosikymmenten kestänyt taloudellinen menestymisemme onkin nojannut pitkälti tuotekehitykseen ja ajattelumaailmaan, että meidän tuote on kilpailijoita parempi. Mutta ruotsalaiset ovat tyypillisesti itsevarmempia, avoimempia ja enemmän myyntihenkisiä kuin suomalaiset. Uskon että edellä mainitut seikat ovat osa heidän menestystään. Tässäkään ei tosin ole kyse siitä, että ruotsalaiset olisivat parempia. Heillä vain sattuu olemaan usein hieman erilainen ajattelumaailma kuin suomalaisilla.

Me olemme osa Suomen talouden tulevaisuutta. Meidän omaavat taitomme määrittelevät myös suomalaisten yritysten kohtaloa. Jos haluaisin nostaa esiin yhden taidon, johon kannattaa erityisesti panostaa tulevaisuuttaan ajatellen se olisi myynti. Mainitsin aikasemmin että koulumme opintotarjonta myynnin osalta on suppea. Turun KY:n yrityssuhteet järjestävät yhteistyössä SEFEn ja Mercuri Internationalin kanssa ensimmäistä kertaa Selling Point Seminarin ensi viikon keskiviikkona Panimoravintola Koululla. Toteutamme seminaarin tänä vuonna pienessä mittakaavassa, mutta toivon että tulevaisuudessa se pystytään järjestämään isona kokonaisuutena, sillä olen huomannut että kysyntää myynnin oppimiselle on runsaasti. Tämä on hyvä ja positiivinen merkki.