Käytän tilaisuuteni hyväksi ja kommentoin pikaisen tutustumisen jälkeen Kyllupin saldoa, sillä sain mahdollisuuden tutustua aineistoon ennen muita! Mitä siitä nyt sitten jää käteen? Tätä kirjoittaessani vastausaikaa on jäljellä vain muutama tunti, joten alustavia yleistyksiä voi huoletta jo tehdä. Tarkemman raportoinnin, tutustumisen ja arpaonnen suosimien palkitsemisen aika tulee vähän myöhemmin, sillä nyt vuosijuhlaviikko vaatii 110%:n keskittymisen.

Vastauksia kyselyyn tuli yli 200, ja lukemaa voi pitää kohtalaisena. Ahkerimmin vastasivat puput, ja vastausaktiivisuus laski tasaisesti vuosikurssin kasvaessa. Eniten vastauksia tuli kansainvälisen liiketoiminnan ja laskentatoimen ja rahoituksen pääainelukijoilta. Mikään näistä ei ole järin yllättävää. Yksikään taloustieteiden kvantitatiivisten menetelmien tai taloussosiologian pääainelukija ei vaivautunut vastaamaan.

Itse yllätyin, että jäsenet antavat mieluiten palautetta paperisena kurssin päätyttyä. Monet nykyisistä opiskelijoista eivät tosin ole sähköistä palautejärjestelmää käyttänytkään, eikä sekään ollut täydellinen. On hienoa kuulla, että opiskelijat haluavat antaa palautetta paperisena, mutta toivottavasti jossain vaiheessa saadaan luotua jotain vielä parempaa ja helpompaa.

Rehellisyys on hieno ominaisuus ihmisessä. 90 vastaajalla laiskuus ja opiskelumotivaation puute hidastavat opintoja. Tämä lienee suunnilleen kaikilla luonnollista jossain vaiheessa opintoja, vaikka asia on toki (ainakin) pitkittyessään vakava. Muita merkittäviä opintoja hidastavia tekijöitä ovat opetus- ja tenttiaikataulut sekä työnteko. Toisaalta opinnot nopeutuvat kiinnostavien kurssien, hyvien luennoitsijoiden ja opetuksen sekä hyvien työmahdollisuuksien vanavedessä.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hieman yli puolet vastaajista on toiminut Turun KY:ssa jossain tehtävässä. Valtaosa myös kokee toimintaan mukaan lähtemisen helpoksi. Avoimista vastauksista tosin huomaa, että puput nostavat ei-vastausten määrää siitä syystä, etteivät luonnollisesti ole vielä ehtineet mukaan. Toisaalta aktiiviset järjestötoimijat ovat varmasti vastanneet tähänkin kyselyyn muita ahkerammin. Jäsenille Turun KY merkitseen ennen kaikkea yhteenkuuluvuutta, bileitä edunvalvontaa ja ystäviä. Kuulostaa hyvältä, sanon minä! Riemastuttavaa on myös, että lähes 90% tuntee olevansa osa Turun KY:ta. Työtä on toki jäljellä tässäkin, mutta 100%:n ei tulla koskaan pääsemään. Tähän auttaisi varmasti se, että jäsenien vaikutusmahdollisuudet paranisivat, sillä 1/3 tuntee, ettei pysty vaikuttamaan yhdistyksen asioihin. Osa toki myöntää, ettei se edes kiinnosta.

Kyselyn avulla saimme myös selville, että Parkin alakerrassa on kuuma. Ältsin isot kiitokset kaikille vastaajille ja erinomaista vuosijuhlaviikkoa Turun KY:n jäsenille!

 

Jukka Kujala