Monet suomalaiset opiskelijat eivät tunne yhtäkään kv-opiskelijaa henkilökohtaisesti, saati sitten tiedä vaihto-oppilaan ja kv-tutkinto-opiskelijan eroa. Turun kauppakorkeakoulun opiskelijakunta on varsin kansainvälinen verrattuna muihin Turun yliopiston tiedekuntiin tai muiden kaupunkien kauppatieteellisiin tiedekuntiin. Haluan herättää tästä aiheesta keskustelua ja tietoisuutta.

Vaihtarit ovat ehkä tutuimmat kansainväliset opiskelijat meidän koulussa. He ovat mukana pupusyksyn tapahtumissa yhtä lailla kuin suomalainenkin fuksi. Vaihtarit tulevat yleensä puoleksi vuodeksi opiskelemaan Turkuun. Syksyisin heitä saapuu vajaa sata ja näin kevätlukukaudella noin 70. Eri kansainvälisten opiskelijoiden ryhmistä vaihtarit osallistuvat kaikista aktiivisimmin TuKYn toimintaan. Committee for International Affairs on järjestänyt kaksi tapahtumaa tänä vuonna ja kysyntä englannin kielisille tapahtumille on ollut suuri. Tästä haluan vinkatakin muille toimijoille, että englanninkielisen tapahtuman järjestäminen ei ole uhka vaan mahdollisuus. CIAn toiminnassa ei ole ideana järjestää tapahtumia pelkästään vaihtareille, vaan arvo syntyy, kun paikallinen suomalainen ja vaihto-opiskelija toisesta kulttuurista pääsevät yhdessä vaikkapa laulamaan sitsilauluja.

Itse aloitin vaihto-opiskelijoiden tutoroinnin viime syksynä. Siinä pääsin näkemään vaihto-oppilaiden sielunelämää vielä lähemmin kuin perus bileissä. Turun kauppakorkeakoulun suomalaiset opiskelijat tulevat samankaltaisista taustoista ja ajatusmaailmamme ovat yleensä hyvin samankaltaiset. Minusta olikin todella virkistävää, että vaihto-oppilaat olivat osa läheistä kaveripiiriäni erityisesti viime syksynä. Vein heidät käymään esimerkiksi kotonani Hämeenlinnassa. Jopa vierailu isovanhempieni luona oli heidän mielestään jotakin erityistä ja kokemisen arvoista. Itsekin olen päässyt kokemaan uudenlaisia asioita vaihtareiden ansiosta, esimerkiksi monen kymmenen hengen kitchen partyt ylioppilaskylässä. Vaihtarit ovat erittäin kiitollisia kaikesta saamastaan avusta — vastaavanlaista kiitosta olen harvoin saanut keneltäkään suomalaiselta. Eräs tutoroitavani tiivisti osuvasti sen, mikä minun mielestä oli tutoroinnissa parasta. Hän sanoi minulle vaihtonsa lopuksi: ”Et ollut vain tutori, vaan sinusta tuli myös ystävä.”

Entä sitten kansainväliset tutkinto-opiskelijat? Yleensä heidät sekoitetaan vaihto-opiskelijoihin. Turun kauppakorkeakoulussa on kuitenkin kaksi englanninkielistä maisteriohjelmaa Master’s Degree Programme in Futures Studies – FUTU sekä Master’s Degree Programme in Global Innovation Management – GIM. Lisäksi meiltä löytyy kaksi kansainväliseen yhteistutkintoon johtavaa maisteriohjelmaa International Master in Management of Information Technology – IMMITj ja Global Information Technology Management – GITM. Näihin ohjelmiin tulee vuosittain yhteensä noin 60 opiskelijaa. Tämän vuoden haku kansainvälisiin ohjelmiin sulkeutui juuri ja Global Innovation Management olikin koko Turun yliopiston suosituin hakukohde. Tänä vuonna otettiin Suomessa paljon pinnalla olleet lukukausimaksut käyttöön Euroopan ulkopuolisille opiskelijoille. Tämän johdosta hakijamäärät romahtivatkin noin 40 %.

Miksi sitten nämä kansainväliset tutkinto-opiskelijat eivät ole niin tuttuja monelle suomalaiselle opiskelijalle? Tutkinto-opiskelijat ovat hyvin suuresta ikähaarukasta ja erilaisista taustoista. Heidän kaikkien intresseihin ei kuulu esimerkiksi opiskelijabileissä rymyäminen. Lisäksi tällä hetkellä heidän tutorinsa ovat pääsääntöisesti omasta maisteriohjelmasta, jolloin TuKY ei ohjaa heidän tutorointia millään tasolla. Täten TuKYn toiminta jää kansainvälisille tutkinto-opiskelijoille hieman kaukaiseksi. Kansainvälisten opiskelijoiden työllistyminen on ollut paljon tapetilla lähiaikoina. Pohdinkin, mitä TuKY voisi tehdä, jotta kansainväliset tutkinto-opiskelijatkin verkostoituisivat paremmin suomalaisten opiskelijoiden kanssa ja olisivat näkyvämpi osa meidänkin yhteisöä.

Tiedonkulku, esimerkiksi eri tapahtumista kansainvälisille opiskelijoille, on aina hieman tehottomampaa kuin suomalaisten opiskelijoiden keskuudessa. Siksi pyydänkin teiltä, että kutsutte siellä ranskan tunnilla vieressä istuvan kv-tutkarin mukaan illan Parkki-bileisiin. Itsekin haluan viedä hallitusvuotenani erään viestinnällisen projektin läpi: toteuttaa vihdoin TuKYn englanninkieliset verkkosivut. Haluaisin, että kansainväliset opiskelijat olisivat mukana kaikissa TuKYn tapahtumissa. Itse olen tutustunut moneen uskomattoman lahjakkaaseen, aitoon, mielenkiintoiseen ja hauskaan kansainväliseen opiskelijaan opintojeni aikana. Haluan, että teillä kaikilla muillakin olisi sama mahdollisuus. Tutorhaku on auki 28.2. asti eli vielä kerkeät hakea vaikkapa maisteri- tai vaihtaritutoriksi!

saara

Saara Gratschev
Kansainvälisten asioiden vastaava