Ylioppilaskuntien yhdistymisen jäljiltä ainoaksi varsinaiseksi edustajistoksi jäänyt TYYn edustajisto aloitti vuoden 2010 kokouksellaan keskiviikkona 27.1. Kokouksen aluksi TuKY-ryhmä järjestäytyi kevään ajaksi uudelleen muun muassa vaihto-opiskelujen tuomien henkilövaihdosten vuoksi.

Itse kokouksen esityslistalla pääosassa olivat TYYn sääntöjen ja erilaisten ohjesääntöjen päivittäminen. Näitä sääntöjä ja ohjesääntöjä oli kyseistä tarkoitusta varten koottu työryhmä pohtinut jo etukäteen, ja täten sääntöjen päivitys tapahtui työryhmän esityksen perusteella. Ylioppilaskunnan sääntöihin tulleista muutoksista monet pohjautuivat vuodenvaihteessa tapahtuneeseen yliopistolakimuutokseen, joten säännöt menivät pääosin läpi työryhmän esityksen mukaan. Muutoksia kuitenkin tuli, muun muassa erityisesti meidän kauppakorkeakoulun opiskelijoiden iloksi TYYssä juhlitaan jatkossa 18.2. ylioppilaskuntien yhdistymisen vuosipäivää. TuKY:n historiaa ylioppilaskuntana ei siis aivan täysin tulla unohtamaan.

Ohjesääntöjen käsittelyissä päästiin hieman enemmän jo äänestämään, varsinkin Ohjesääntö alayhdistyksistä ja avustuksista sekä Vaalijärjestys herättivät keskustelua. Vaalijärjestyksen kohdalla äänestettiin muun muassa siitä, tulisiko vaalirenkaan enimmäisehdokasmäärän olla 82 kuten ”normaalienkin” ehdokaslistojen. Äänestyksissä päädyttiin siihen, että vaalirenkaan koko voi jatkossa olla suurempi kuin 82. Tämä mahdollistaa jatkossakin haluttaessa edellisten vaalien kaltaiset vaalirenkaat.

Vaalijärjestystä käsitellessä TuKY:n edaattori Virtanen hämmensi edustajistoa ehdottamalla lippuäänestyksen kokonaan poistamista ja siirtymistä puhtaasti vain sähköiseen äänestykseen. Vielä ei TYYn edustajisto ollut tähän valmis, mutta ehdotus oli hieno keskustelunavaus aiheeseen. Ehkä lähitulevaisuudessa edustajistovaalien modernisointia voidaan alkaa harkita tosissaan.

Sääntöjen ja ohjesääntöjen käsittelyn jälkeen TYYn edustajistoryhmät ottivat kantaa TYYn strategian mahdolliseen päivittämiseen. TuKY-ryhmän tavoin suurin osa ryhmistä oli strategian päivittämisen kannalla, joten helmikuun edustajiston kokouksessa tullaan perustamaan työryhmä tätä varten. Tavoitteena on saada työryhmään myös TuKY:laisia, jotta voisimme viedä näkemyksiämme TYYn pitkän aikavälin paperiin.

 

Sini Valtanen

RPJ

TuKY-ryhmä