Osa aiemmin syksyllä ja keväällä alkaneista projekteista on takana ja edessä on uusia haasteita, mutta asian ydin – sosiaalipoliittinen edunvalvonta – jatkuu osaltani myös syksyn 2. periodissa. Kerrataan kuitenkin ensin tähän mennessä tapahtunutta:

Syksyn ensimmäisen periodin aikana luottamustoimeni TuKY:ssä työllisti hallituksemme, YTHS:n Turku–Rauma -yksikön johtokunnan ja terveystyöryhmän sekä muiden kokousten lisäksi mm. hyvinvointivastaavamme Nikon jo aiemmin mainitseman Hyvinvointiviikon merkeissä. Lisäksi olin ylioppilaskuntamme kuntavaikuttamisvastaavana mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa Turun ylioppilaskuntien ja ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan yhteistä Ryhmä 30 000 -kunnallisvaalikampanjaa (www.kiinnostaako.fi).
Vaalit ovat takana ja kampanjamme tavoitti huomattavan osan sekä ehdokkaista että sittemmin valtuustoon äänestetyistä. Vaikuttaminen ei suinkaan loppunut vaaleihin, vaan tulemme pitämään kaupungin ja puoluiden eri tahoihin yhteyttä myös jatkossa. Lisäksi keväällä julkaistaan raportti kuntavaalien alla toteutetusta kyselystä, joka koski korkeakouluopiskelijoiden näkemyksiä Turusta opiskelukaupunkina. Toivottavasti käytit ääntäsi paitsi vaaleissa myös tutkimuksessa!

Syyslukukauden toinen periodi on jo pyörähtänyt mukavasti käyntiin ja 3.-4.11. on Suomen ylioppilaskuntien liiton (SYL) kaksipäiväisen sopo-tapaamisen aika. Kyseessä on jälkimmäinen syyslukukauden kahdesta sosiaalipoliittisen sektorin tapaamisesta ja asialistalla on monia teemoja, jotka vaikuttavat usean opiskelijan hyvinvointiin ja arkeen: ateriatukiuudistus, YTHS:n rahoitusnäkymät ja perheellisten opiskelijoiden asema. Näistä teemoista tullaan varmasti keskustelemaan myöhemmin lisää SYL:n liittokokouksessa, joka päättää vuoden 2009 toimintasuunnitelman sisällön myös sosiaalipoliittisen sektorin osalta. Kansallisten asioiden lisäksi puhumme sopo-aiheista kansainvälisessä viitekehyksessä, sillä tapaaminen on osittain yhteinen KV-sektorin kanssa. Tapaamisessa esitellään mm. syyskuun lopussa julkaistu Eurostudent III -tutkimusraportti. Raportista käy ilmi, että eurooppalaisten korkeakouluopiskelijoiden sosiaalisessa ja taloudellisessa asemassa on merkittäviä eroja. Sinänsä erojen olemassaolo ei varmasti tule yllätyksenä, mutta yksityiskohtainen tutkimustieto on silti mielenkiintoista ja yleissivistävää luettavaa. Lue siis ihmeessä raportista lisää
tiedotteesta, jonka olen lisännyt TuKY:n foorumille, tai kokonaisuudessaan osoitteesta http://www.eurostudent.eu/publications.