Turun ylioppilaskunnan edustajisto kokoontui jälleen 24.3 sääntömääräiseen kokoukseensa. TuKY:n edustajista läsnä olivat Auranen, Noukka, Mäntymäki ja Virtanen, Mannfolkin toimiessa puheenjohtajana. Kokouksessa hyväksyttiin vanhan Turun yliopiston ylioppilaskunnan vuoden 2009 tilinpäätös ja toimintakertomus sekä myönnettiin vastuuvapaus vuoden 2009 TYY:n hallitukselle sekä muille taloudesta vastanneille henkilöille. Edustajisto myös valitsi valintatoimikunnan esityksen mukaisesti opiskelijaedustajat sekä heidän varajäsenensä Turun yliopiston yliopistokollegioon. Edustettuina olivat yliopiston kaikki tiedekunnat sekä kauppakorkeakoulu.

Ylioppilaskunnan kirjasto pääsi jälleen kokouksessa näkyvästi esille. Kirjaston kehittämistyöryhmä julkaisi edustajistolle väliraporttinsa. Esitys sisälsi lukuisia ehdotuksia siitä, miten TYY:n kirjaston toiminta saataisiin sille tasolle, jolla sen tulisi olla. Työryhmä totesi väliraportissaan, että kirjaston hankala sijainti, lyhyet aukioloajat sekä heikko tunnettuus ovat toiminnan suurimpia ongelmia. Työryhmä esitti havainnollisesti, kuinka kirjasto voitaisiin siirtää uudelle paikalle sekä miten siitä voitaisiin tehdä opiskelijoiden kohtauspaikka. Tavoite olisi siis saada kirjaston koko kapasiteetti käyttöön lisäämättä kustannuksia. Edustajistoryhmät kiittelivät esitysten konkreettisuutta sekä visioivaa otetta. Toisaalta myös muistutettiin kirjaston olevan myös merkittävä kustannuserä.

Kokouksen päätteeksi edustajisto pääsi äänestämään TYY Terveeksi -ryhmän edustajan tekemästä ponnesta. Se olisi toteutuessaan velvoittanut ylioppilaskunnan talousarviota 2011 laativia tahoja huomioidaan aiempien vuosien 2008 ja 2009 taloudelliset ylijäämät ylioppilaskuntamaksua pienentävänä, tai tulevia korotuksia ehkäisevänä tekijänä. Äänestyksessä edustajisto hylkäsi ponnen. 

Janne Mäntymäki                     

TuKY-ryhmä