Turun kauppakorkeakoulun ja Turun yliopiston yhdistyminen tuo kauppakorkeakoulun opiskelijoille monia haasteita, mutta myös mahdollisuuksia. Yhdistyminen tuo muutoksia korkeakoulun hallintoon, opiskelijatoimintaan ja opintomahdollisuuksiin. Näinä muutosten aikoina yhteen hiileen puhaltaminen, se paljon puhuttu kylterihenki, tulee nousemaan aikaisempaa tärkeämmäksi. 

Yhdynnän seurauksena kauppakorkeakoululla opiskelijat tulevat jatkossa lisääntymään. Yliopistolta taloustieteet ja tietojärjestelmätieteet siirtyvät kauppakorkeakoulun alaisuuteen. Valitettavasti kauppakorkeakoulu joutuu vastineeksi luopumaan taloussosiologiasta, joka siirtyy yhteiskuntatieteelliseen alaisuuteen.

Noin kuukausi sitten kauppakorkeakoulun johtajaksi valittiin Satu Lähteenmäki. Lähteenmäki on toiminut jo useita vuosia vararehtorina, lisäksi hänen tutkimuksensa muutosjohtamisesta antanee perspektiiviä konsortion tapahtumiin. 

Yliopiston miesopiskelijoiden keskuudessa kauppakorkeakoulun huolitellut neidot on nähty erityisen positiivisena piirteenä konsortiossa. Moni yliopistolainen onkin jakkuhameiden helman perässä ajatellut ottavansa kauppakorkeakoululta sivuainekokonaisuuden. On selvää, että poikkitieteellisyys tulee lisääntymään sekä opinnoissa, että opiskelijatoiminnassa.

Kauppakorkeakoululaiset ovat ylittäneet rohkein mielin Rehtorinpellonkadun Turun yliopiston ylioppilaskunnan tuomia haasteita ja mahdollisuuksia kohti. Ilkka Marja-Aho valittiin TYY:n hallitukseen, Tommi Pollari valittiin alayhdistysvaliokuntaan ja Joona Rauhamäki taloustoimikuntaan. Lisäksi TYYn edustajistossa on kiitelty TuKY ryhmän rakentavaa ja yhteistyökykyistä politiikkaa, jossa ei kuitenkaan ole unohdettu kyltereiden etua.

Turun kauppatieteiden ylioppilaiden yhdistyksen uuden hallituksen työskentely on alkanut käytännössä jo joulukuun alussa. Hallituksessa on opiskelijoita kolmelta eri vuosikurssilta ja erilaisista toimijaryhmätaustoista, mikä on ehdottomasti vahvuus. Tiedon kulku on jatkossa jouhevampaa, kun jaostojen puheenjohtajat istuvat myös yhdistyksen hallituksessa ja näin ollen jaostojen mielipiteet tulevat entistä paremmin esille. ”Anonyymit” tosin saattavat nähdä kehityksen negatiivisena sisäpiirisalaliittoteorioiden kehittämisen vaikeutuessa. 

Aikaisemmin TuKY:lla on ollut käytännössä viisi palkattua henkilöä, mutta jatkossa ainoastaan yksi, toiminnanjohtaja Emma Mikkilä ja hänkin on ollut alkuvuoden Afrikassa. Vastaavasti yhdistyksen velvollisuudet kuitenkin vähenevät ylioppilaskunta-aseman poistuessa. On kuitenkin selvää, että tulevaisuudessa aktiivisen jäsenistön merkitys yhdistyksen toiminnalle tulee kasvamaan. Mielestäni kehitys ei ole pelkästään negatiivinen, koska usein suuret yhteiset haasteet voimistavat yhteenkuuluvuuden tunnetta, kun kaikkien on puhallettava yhteen hiileen. Lisäksi muutos kannustaa kehittämään toimintaa entistä aktiivisemmin ja tarjoaa monia mahdollisuuksia. 

Osa edunvalvontatoiminnasta siirtyy TYY:n alaisuuteen. Tästä huolimatta kyltereiden oma edunvalvonta tulee olemaan jatkossakin tärkeää, koska kyllä kauppatieteilijä tietää mikä on parasta kylterille. Yhteistyö SEFE:n ja muiden kauppatieteellisten järjestöjen kanssa tulee jatkumaan ja sitä tullaan jatkossakin kehittämään. 

Muutoksista huolimatta Turun kauppatieteiden ylioppilaiden yhdistyksen tehtävä pysyy kuitenkin samana: korkeatasoisten opintojen ja mahdollisimman nautinnollisen opiskeluajan varmistaminen.

Nautinnollista talvea toivottaen 

Mikko Leino