Toimijaryhmät ovat ehdottomasti ylioppilaskuntamme näkyvin osa. Ryhmien tarkoituksena on tuottaa kuntalaisille unohtumattomia tapahtumia, kulttuuria ja muita harrastuksia eli juuri kaikkea sitä, mitä teemme opiskelun ulkopuolella. Ylioppilaskuntamme on Suomen mittakaavassa suhteellisen pieni, mutta toimijaryhmiemme monipuolisuus on saanut isommatkin ylioppilaskunnat kalpenemaan. Toimijaryhmämme on jaettu jaostoihin, ainekerhoihin sekä harrasteryhmiin ja yhteensä ylioppilaskuntamme alla toimii noin 30 erilaista toimijaryhmää. Jaostojen toiminta on näkyvintä esimerkiksi bileiden, sitsien ja Kylisteen ansiosta, mutta myös muiden toiminta on aktiivista. Ainekerhot edistävät laitosten ja opiskelijoiden välistä kommunikointia ja harrasteryhmät huolehtivat siitä, että kaikkien kuntalaisten erilaiset harrastusmieltymykset tulevat tyydytetyksi.

Tänä syksynä toimijaryhmiemme toiminta on lähtenyt erittäin hyvin käyntiin ja on ollut ilo olla mukana toteuttamassa kuntalaisille sitä kuuluisaa parasta opiskelijaelämää. Tapahtumia on ollut syksyn mittaan paljon ja siitä voitte olla varmoja, ettei määrässä tai laadussa tulla jatkossakaan tinkimään! Vielä tälle syksylle on suunnitteilla mitä hienompia ja hauskempia tapahtumia, jotka eivät varmasti jätä ketään kylmäksi.

Toimijaryhmävastaavana alkusyksy on tuntunut välillä vähän kiireiseltä toimijoiden koulutusten ja tapahtumien koordinoinnin täyttäessä kalenteria. Hommat on kuitenkin saatu hyvin pakettiin ja toimijoiden aktiivisuuden ansiosta koordinointi on ollut suhteellisen helppoa. Hallitustyöskentely on ollut juuri sitä, mitä siltä toivoinkin, vaikka joskus kalenteriin joutuukin keksimään ylimääräisiä tunteja tyhjästä. Vastuuta, päätöksentekoa, ajanhallintaa sekä hyviä kontakteja ja suhteita, siis juuri sitä, mitä teemme tulevaisuudessa työelämässä.

Ylioppilaskuntamme on tällä hetkellä hyvin mielenkiintoisessa vaiheessa elinkaartaan. Kohta emme olekaan enää ylioppilaskunta, vaan vahva tiedekuntajärjestö Turun yliopiston uuden ylioppilaskunnan alla. Monet nyt ylioppilaskunnalle pakolliset tehtävät siirtyvät tulevalle ylioppilaskunnalle ja tulevan TuKY ry:n tulee keskittyä ainoastaan kauppatieteitä opiskelevien opiskelijoiden palveluihin. Toimijaryhmäkentässä on odotettavissa merkittäviä muutoksia, mutta TuKY:n bileet tulevat jatkossakin olemaan ne parhaat bileet!

Suunnitelmien mukaan kaikki tällä hetkellä ylioppilaskuntamme alla toimivat jaostot tulevat siirtymään suoraan TuKY ry:n alle. Näin turvataan monien perinteiden säilyminen nimenomaan TuKY:llä. Edellisestä poikkeuksena ESN, joka näillä näkymin tullaan yhdistämään TYY:n alla jo toimivaan ESN:ään. Muut toimijaryhmät tulevat sitä halutessaan hakemaan uudelta ylioppilaskunnalta alayhdistys-asemaa, joka tarkoittaa sitä, ettei niiden toiminta ole enää yksinomaan meille tarkoitettua. Tämä antaa toisaalta näille toimijaryhmille uusia mahdollisuuksia esimerkiksi jäsenhankintaan. Uuden ylioppilaskunnan alayhdistyksenä toimiminen asettaa toimijaryhmille myös uusia haasteita, koska kaikkien uuden ylioppilaskunnan alla toimivien alayhdistysten on oltava rekisteröityjä yhdistyksiä. Ehtona on myös se, että yhdistyksen asiat ovat kaikin puolin kunnossa. Näiden asioiden kanssa tehdäänkin nyt kovasti töitä, jotta asiat saataisiin sujumaan mahdollisimman jouhevasti sitten yhdistymisvaiheessa.

Ylioppilaskuntien yhdistyminen vaikuttaa merkittävästi myös toimijaryhmiemme asemaan. Se tosiseikka tulee kuitenkin koko ajan pitää mielessä, ettei tapahtumista ja toiminnasta, niiden määrästä tai laadusta tulla tinkimään koskaan – ei edes ylioppilaskuntien yhdistymisen jälkeen!

Terveisin

Janne Haikonen

Toimijaryhmät, kulttuuri, perinteet, Parkki

Lisätiedot: ky-kulttuuri@tse.fi