Tämä blogikirjoitus on sarjassaan ensimmäinen, tarkoituksenaan tuoda Turun yliopiston ylioppilaskunnan uuden edustajiston toimintaa lähemmäs kyltereitä. Edarin toimintaa tarkkaillaan TuKY:n edustajistoryhmän linssien läpi.

Uusi edustajisto kokousti torstaina 26.11.09 n. klo 18:15-00:30 ja päätti mm. ensi vuoden toimintasuunnitelmasta, talousarviosta sekä poliittisesta linjapaperista. Kokouksen koko esityslista liitteineen on luettavissa osoitteesta http://www.tyy.fi/ylioppilaskunta/asiakirjat/poytakirjat-ja-esityslistat, jonne myös pöytäkirja jossain vaiheessa ilmestyy.

0,7 % puhututti
Kokous kulki kaikkiaan hyvin puheenjohtaja Mannfolkin heiluttaessa nuijaa, ja suurin osa muutosesityksistä meni läpi konsensuksen vallitessa. Joistain asioista käytiinkin sitten tiukkaa keskustelua. Edustajisto mm. päätti ohjata 0,7 % ensi vuoden budjetistaan (n. 4500 euroa) kehitysapuun. Vaihtoehtona olisi ollut jatkaa kehy-toimintaa vapaaehtoismaksuihin perustuvalla rahoituksella. TYY:n kehytoiminnasta voi lukea lisää osoitteessa http://org.utu.fi/tyykehy/. ”Nollaseiskaa” tuettiin mm. seuraavalla puheenvuorolla ”Myös TYY:n kuuluisi tuntea vastuunsa paremman yhteiskunnan puolesta..  ..Ylioppilaskunnan tehtävänä on edistää jäsentensä henkisiä pyrkimyksiä.. ..Näihin kuuluvat mm. sivistys ja tietoisuus globaalista nälänhädästä.” Me TuKY:n edustajat äänestimme nollaseiskaa vastaan ja jätimme pöytäkirjaan eriävän mielipiteen. Auttaminen on meidän mielestämme hyvä asia, mutta näkökulmamme mukaan raja täytyy vetää siihen, että ylioppilaskunnan pakkojäsenyydellä keräämistä jäsenmaksuista ei voida rahaa lähettää ulkomaille, koska se ei kuulu ylioppilaskunnan ydintoimintaan. Tämän sijaan kannatamme vapaaehtoisten maksujen mallia. Nollaseiskasta äänestettäessä äänet jakautuivat 16-23. Äänestys tapahtui nimenhuutoäänestyksenä, jolloin jokaisen edustajan kanta tuli merkattua pöytäkirjaan.

Uudet tuulet puhaltavat yritysyhteistyössä
Meitä TuKYläisiä kiiteltiin esityksestämme, jolla toimme konkretiaa ensi vuoden toimintasuunnitelman Yritysyhteistyö-kohtaan. Liike-elämän kanssa tehtävä yhteistyö on ollut TYY:ssä pitkään lapsenkengissä, ja asiaa on nyt syytä alkaa todella kehittää. TuKY:n ehdokas uuteen hallitukseen, Tiia Ojanaho, toisi mm. tällaista arvokasta osaamista ”toiselle puolen katua”!

TuKY:n esitys kokonaisuudessaan kuului näin: ”Kartoitetaan TYYn mahdollisuudet yritysyhteistyössä. Erityisesti etsitään ne vahvuudet, joiden pohjalta on mahdollista luoda kumpaakin osapuolta hyödyttävää yhteistyötä. Laaditaan TYY:stä yritysyhteistyöesite, joka edistää viestintää yrityksiin. Luodaan selkeät rakenteet ja toimintamallit, joiden mukaan TYY:n yritysyhteistyötä kehitetään ja ylläpidetään pitkällä aikavälillä. Kartoitetaan mahdollisia yhteistyöyrityksiä.”

Teimme läpi menneitä esityksiä myös koulutuspolitiikkaan ja TYY:n ensi vuonna julkaistavaksi sunniteltuun oppaaseen henkilökohtaisesta taloudenpidosta. Tähän halusimme tietoa opintolainasta ja siitä saatavasta veroedusta.

Kaksi orjaa, liikuntatiloja ja ruoka-aineita
Keskustelua herätti myös Vihreän vasemmiston esitys, jonka mukaan TYY painostaisi enemmistöomistajana Unicaa ottamaan ravintoloihinsa myyntiin ainoastaan Reilun Kaupan kahvia. Vastustavissa puheenvuoroissa penättiin valinnanvapautta, mutta tämä kyseenalaistettiin kysymällä, miksi meillä pitäisi olla oikeus pitää kahta orjaa, joista toista taputamme päähän ja toista ruoskimme. Esitys kaatui lopulta äänestyksessä.

Yleistä kannatusta taas saivat varsin hyvät esitykset, joissa todettiin mm. Educariumin liikuntasalin olevan aivan liian pieni ja vaadittiin parempia urheilutiloja. Myös kasvis-, lähi ja luomuruuan saatavuutta ja laatua haluttiin parantaa opiskelijaruokaloissa, sekä huolehtia siitä, että myös Unica alkaa merkitä ruokalistoilleen ruuan sisältämät ruoka-aineet sekä proteiini-, hiilihydraatti- ja rasvamäärät.

Kova paikka
TYY:n alayhdistyksille annettavasta tuesta käytiin laaja keskustelu. Pohjaesitys oli budjetissa 71 000 euroa, jota ehdotettiin muutettavaksi niin 60 000 euroon kuin 77 000 euroonkin. Pienemmän summan perusteluina olivat mm. se, että koko alayhdistyksien tuen jakamisjärjestelmä menee ensi vuonna uusiksi (järjestelmä tulee sisältämään 100/200 euron perusosan ainejärjestöille/muille alayhdistyksille ja loppuosa budjetista jaetaan tietynlaisen pistejärjestelmän mukaan, jolla on tarkoitus arvioida toiminnan laatua monipuolisesti), ja että pitkällä aikatähtäimellä parin vuoden kuluttua on taas luvassa jäsenmaksun korotus. 77ke esitystä kannatettiin alayhdistysten  tehokkaan ja ennen kaikkea kuntalaista lähellä olevan toiminnan takia. TuKY:n linjat jakautuivat tässä äänestyksessä. Henkilökohtaisesti olin maltillisemman linjan ja pienemmän avustusbudjetin kannalla. Lopulta kumpikaan muutosesityksistä ei mennyt läpi, vaan pohja jäi voimaan.

Yllä olevassa oli vain pintaraapaisu ja omiin muistikuviini perustuva tarina TYY:n viime edarista. Lisätietoja saa kysellä niin kommenttiosiossa kuin minulta suoraan. Näistä asioista on hyvä keskustella, sillä äänestäjien mandaatillahan tuolla toimitaan.

Antti Jokela
ryhmäpuheenjohtaja
TuKY-ryhmä