Pyörää ei kannata keksiä
uudelleen. Varsinkaan siksi, että uuden luominen on aina tuskallista.
Uusi vaatii paljon työtä, herättää kiistoja, rikkoo turvallisuutta ja ei
valmistuessaankaan ole välttämättä paras mahdollinen.
Taantumuksellisuus on helppo valinta.

Turun KY aloitti toisen kautensa
yhdistyksenä tämän vuoden alussa. Edellinen hallitus suoritti
erinomaisesti osansa ylioppilaskunta-siirtymässä. Suuri kiitos heille.
Opiskelemme samoissa tiloissa, montussa on vieläkin juhlia ja
makuupusseja tarvitsee käyttää edelleen vain koulun ulkopuolisissa
harrastuksissa. Tästä on hyvä jatkaa.

Alkukausi on hallitustyöskentelyssä
vahvaa linjailujen aikaa. Vanha hallitus ohjeistaa, vielä vanhemmat
hallitukset ohjeistavat vielä enemmän ja alumnihallitukset jakavat
patu-sitsien jatkoilla omia näkemyksiään toiminnan suunnista ja
painopisteistä aina 70-luvulta tähän päivään. Tämä pintapuolisesti
viihteellinen ajatuksenvaihto antaa kuitenkin todella ainutlaatuisen ja
läpiluotaavan tavan tutustua Turun KY:n kunniakkaaseen historiaan. Harvoin on mahdollista yhtä vapaasti keskustella miten
Turun KY:n tilanne on muuttunut ja kehittynyt 30 vuoden aikana.

Keskusteluja hallitsi
yksi yhteinen mielipide, jonka kaikki vanhat hallituslaiset allekirjoittivat. Kehittymisemme on mahdollistanut se kuuluisa TuKY-henki,
sen kulttuuri ja ihmiset. He myös kuuluttivat näiden teemojen tärkeyttä
tulevan kauden aikana. On hienoa nähdä, miten jo valmistuneet ekonomit ovat aidon huolissaan ja kiinnostuneita aiemman opinahjonsa tilanteesta. Itse en voisi olla enemmän samaa mieltä heidän esittämistään teemoista ja niiden tärkeydestä.


Hallituksellamme on
puolitoista tuhatta päämiestä, joita meidän tulee kuunnella ja edustaa.
Toivomme tulevan kauden luovan sellaisia puitteita joilla Turun KY on
entistä enemmän jäsentensä näköinen. Samalla tulemme varmistamaan että
vuosikymmenten kunniakkaat perinteet ja kulttuuri tulevat jatkumaan myös TuKY ry:n toiminnassa.

Pidetään makuupussit
kaapeissa, ollaan ylpeitä perinteistämme, mutta opitaan samalla
tutustumaan uuteen perheeseemme yliopistolla.

Juho Harmaa


Kirjoittaja on TuKY
ry:n hallituksen puheenjohtaja ja pitää blogiallekirjoitusten lisäksi
samling-tarinoiden kertomisesta ja ympärivuorokautisista
strategisista linjauksista.