Opiskelijoiden liikuntaliitto (OLL) järjesti maanantaina 1.6. Educariumilla paneelikeskustelun Turun korkeakoululiikunnan nykytilanteesta.

Puheiden ja ansiomerkkien jaon jälkeen alkanut paneelikeskustelu pureutui osallistujien alustusten jälkeen kahteen esille tulleeseen ongelmaan korkeakoululiikunnassa: tilojen puutteeseen ja passiivisten opiskelijoiden aktivoimiseen.

YTHS toi alustuksessaan esille mm. sen, että noin 20 % korkeakouluopiskelijoista ei käytä mitään liikuntapalveluita, vaikka heille niitä tarjottaisiinkin. Kuinka siis myös heidät saataisiin liikkumaan? Yksi ratkaisuehdotus oli liikuntakurssi, jonka suorittamisesta saa vapaavalintaisia opintopisteitä. Tällainen kurssi on käytössä tällä hetkellä ainakin Turun AMK:ssa ja Jyväskylän yliopistossa. AMK:n kurssin suorittamiseksi täytyy käydä kokeilemassa 20 eri lajia ja siitä saa 3 opintopistettä. Toinen ehdotus korosti tutoreiden mahdollisuutta vaikuttaa asenteisiin esim. viemällä uudet opiskelijat tutustumaan liikuntatiloihin, -palveluihin ja -tapahtumiin. Toisaalta keskusteltiin myös siitä kannattaako edes yrittää saada passiivisia opiskelijoita liikkumaan, vai pitäisikö vain keskittyä siihen 80 %:in opiskelijoista, jotka haluavat liikkua.

Keskustelu tilojen puutteesta alkoi odotetulla tavalla, eli kysymyksellä uudesta liikuntahallista. Uudesta liikuntahallistahan on jollain tasolla keskusteltu jo pitkään ja joitain suunnitelmiakin siitä on jo laadittu. Suunnitelmat eivät kuitenkaan ole ainakaan toistaiseksi saaneet tuulta alleen, osaksi siksi, että siihen ei ole ollut varoja, mutta toisaalta siksi, että siitä päättäviä henkilöitä ei olla saatu sitoutumaan asiaan. Mikään Turun korkeakouluista ei varmastikaan pysty yksin hanketta toteuttamaan, joten alueellinen yhteistyö päättävällä, ei vain opiskelijoiden, tasolla on saatava toimimaan, jos haluamme saada aikaan jotain merkittävää. Keskustelussa muistutettiin, että emme voi kuitenkaan jäädä jumittamaan kaukaiselta unelmalta kuulostavaan hallihankkeeseen parantaaksemme Turkulaisen korkeakoululiikunnan tilaa, vaan on pyrittävä löytämään myös muita toteutettavissa olevia vaihtoehtoja. Yhteistyötä tarvitaan joka tapauksessa ja korkeakoulut ylioppilas- ja opiskelijakuntien ohella ilmaisivat suostumuksensa perustaa yhteinen työryhmä, jonka on tarkoitus kartoittaa alueellisen yhteistyön mahdollisuuksia Turun korkeakoululiikunnan parantamiseksi.