Kuluva vuosi on ollut ja jatkuu edelleen aikamoisena myllerryksenä sosiaalipoliittisen edunvalvonnan kentällä, sillä opiskelijoiden asumiseen, terveydenhoitoon ja toimeentuloon liittyviä tekijöitä ja tukimuotoja uudistetaan tai ainakin niiden uudistamista tutkitaan oikein olan takaa:

On perusturvauudistusta pohtiva SATA-komitea ja YTHS:n toiminnan sopeuttaminen pienenevien yliopisto-opiskelijamäärien mukaiseksi. Toisaalta samaan aikaan Sosiaali- ja terveysministeriön perustama työryhmä tutkii mahdollisuutta ammattikorkeakoulujen ja toisen asteen terveydenhuollon liittämiseksi osaksi Ylioppilaiden terveydenhuoltosäätiötä.

Kaiken tämän lisäksi opiskelijoille varmasti tutuin tukimuoto, opintotuki, aiotaan pistää totaaliseen remonttiin. Opintotuen uudistusta pohtii kulttuuri- ja urheiluministeri Stefan Wallinin (r.) nimittämä johtoryhmä, jossa myös opiskelijajärjestöt (SYL, SAMOK, SLL ja OSKU) ovat edustettuna.

Suomen nykyinen opintotukijärjestelmä on moniin maihin nähden hieno, mutta silti kaukana täydellisestä ja 2000-luvulta. Miten sitten opiskelijoita voitaisiin parhaiten tukea? Tähän tuntuu jokaisella olevan oma, erilainen ja perusteltu mielipiteensä. Opintotukiuudistusta pohtivan johtoryhmän on määrä tehdä ehdotuksia tukijärjestelmän muuttamisesta vuoden 2009 loppuun mennessä, eikä tehtävä eri intressitahojen ristitulessa ole todellakaan helppo.

Valtion intresseissä on lisätä Suomen työvoiman aktiivista työssäoloaikaa mm. saattamalla opiskelijat työelämään entistä nopeammin. Aikomukset ovat kylterin mielestä kansantaloudellisesti ymmärrettäviä, mutta moni opiskelija on täysin oikeutetusti huolestunut opiskeluun kohdistuvista kiristyvistä vaatimuksista ja aikatauluista: ehtiikö ja uskaltaako tulevaisuudessa enää tehdä opiskeluaikana muuta kuin istua kirjastossa ja päntätä – entä harrastukset, ystävät, perhe ja ennen kaikkea oma mielenterveys?

Siksi ministeri Wallinin mm. Turun sanomien sivuilla eilen julkaistu mielipidekirjoitus oli erityisen mieluista luettavaa. Åbo Akademissa opiskellut ja ylioppilaskunta-aktiivina toiminut Wallin haluaa tulevan opintotukijärjestelmän mahdollistavan paitsi täyspainoisen opiskelun, myös opiskelun ohessa tapahtuvan harrastus- ja ylioppilaskuntatoiminnan. Opiskelun päämäärä on toki edelleen valmistuminen, mutta Wallinia lainatakseni ”Toinen itseisarvo on kuitenkin ihmisenä kasvaminen yhteisöllisyyden ja sosiaalisen aktiivisuuden kautta. Järkevä opintotukijärjestelmä huomioi tämän myös tulevaisuudessa.”

Olen samaa mieltä, ministeri Wallin!