Ensi syksyn tutorit on valittu!

Hakijoita oli tänä vuonna 66, joista ensimmäiseltä vuosikurssilta oli 61 ja loput 5 toiselta ja kolmannelta vuosikurssilta. Valintojen tekeminen oli äärimmäisen vaikeaa, sillä lähtökohtaisesti kaikki hakijat olivat erittäin päteviä tehtävään, ja olisivat sen puolesta voineet aivan hyvin tulla valituksi. Seuraavassa hieman kuvausta tutorhaastattelujen kulusta ja tutorvalintojen perusteista. Tutorvalintoja oli tänä vuonna tekemässä kolme henkilöä, Anna-Lotta Jaakkola ja Jaana Pulkkinen opintotoimistosta, ja Jouko Kiuru tutorvastaavan roolissa TuKY:n puolesta.  

Haastateltavat jaettiin 11 6 hengen ryhmään, joista uudelleenjärjestelyjen jälkeen muodostui erikokoisia ryhmiä, sillä osa ihmisistä joutui vaihtamaan ryhmiään pakollisten kielten kurssien, töiden ja muiden menojen satuttua päällekäin. Ryhmiä haastateltiin keskimäärin 45 minuuttia, jonka aikana tutorkandidaattien motivaatiota, osaamista, asennetta ja sitoutumista pyrittiin arvioimaan eri kysymysten avulla. 

Ensimmäiseksi hakijoita pyydettiin esittäytymään, ja kertomaan mistä kaupungista on kotoisin, missä TuKY:n toiminnassa on ollut mukana ja miten, mitä aiempaa tutorointiin rinnastettavaa kokemusta hänellä mahdollisesti on ja mitä suunnitelmia hänellä on syksyn ajalle. Tällä kysymyksellä pyrittiin hakemaan hieman maantieteellistä jakaumaa tutoreihin, arvioimaan heidän aktiivisuuttaan opiskelijatoiminnassa ja selvittämään heidän mahdollisia ajankäytöllisiä esteitä tutortoimintaan syksyn ajalle. 

Toiseksi kysyttiin tutorkandidaattien parhaita muistoja oman pupusyksyn tutorointiin liittyvistä tapahtumista, tilaisuuksista ja tilanteista, sekä perusteluja tälle valinnalle. Tällä kysymyksellä haluttiin selvittää hakijoiden asennetta tutortoimintaan, sekä käsitystä siitä mitä tutortoiminnassa on oleellista. 

Kolmanneksi hakijoille annettiin kaksi kysymystä kullekin. Tehtävänantona oli kuvitella tilanne, jossa pupu tulee tutorinsa luo kysymään neuvoa johonkin tilanteeseen tai ongelmaan, ja tutorin tehtävä on neuvoa parhaimpansa mukaan. Hakijan kerrottua parhaimpansa mukaan pupulle asiasta, tuli muiden haastateltavien pyrkiä täyttämään mahdolliset aukot tutorin vastauksessa. Näillä tehtävillä pyrittiin arvioimaan kandidaattien valmiuksia opastaa pupujaan käytännön tilanteissa, sekä täyttää jo valmiiksi aukkoja tutoreiden tiedoissa. Kysymykset käsittelivät opiskeluun liittyviä asioita aina opintorakenteesta tenttikäyttäytymiseen ja kansainvälistymiseen, sekä luonnollisesti TuKY:n toimintaan ja yleisesti harrastustoimintaan liittyviä asioita. 

Viimeksi tutorhakijoilta kysyttiin perusteita, miksi juuri heidän tulisi tulla valituksi tutoriksi 66 loistavan hakijan joukosta. Tällä kysymyksellä haluttiin selvittää tutorin motivaatiota ja tunteen paloa, sekä jo hieman etukäteen varoittaa, että kaikki eivät voi tulla valituksi. Haastattelun aikana haastattelijat kiinnittivät erityisesti huomiota tutorhakijoiden motivaatioon, lähestyttävyyteen, iloisuuteen ja pirteyteen sekä oikeanlaiseen asenteeseen. Motivaatioksi ei riittänyt se, että halusi syksyllä muiden mukana tutorbileisiin riehumaan, tai halusi tutustua uusiin opiskelijoihin, vaan erityisesti etsittiin sitä palavaa halua auttaa ja opastaa uusia opiskelijoita.

Hakijoita pisteytettiin asteikolla yhdestä kolmeen, jonka jälkeen kaikki vähintään kahdelta haastattelijalta ykkösen saaneet (n. 20 hlöä) pääsivät suoraan tutoreiksi. Suunnilleen 20 henkilöä sai 1,5 pistettä, joiden keskuudesta valittiin pudotuspelimenetelmällä viimeiset 10 uutta tutoria. Erityisesti viimeiset 6-7 henkilövalintaa tuottivat paljon päänvaivaa haastattelijoille, mutta lopulta viimeisetkin valinnat saatiin tehtyä. 

Kun katsoin valintojen jälkeen rannalle jääneiden tutoreiden nimilistaa, niin tuntui melkoisen hurjalta: valtava määrä TODELLA hyviä tutorkandidaatteja jäi valitettavasti rannalle – myös muutamia läheisiä hallitustovereita. Kun nyt käytävillä kulkee ja seuraa hakijoiden ilmeitä, niin toisten kasvoilla paistaa vilpitön ilo ja riemu, kun taas toisten ilmeet ovat hyvinkin vakavia ja murtuneita. Tutoreiksi päässeitä onnitellessa tuntuu siltä, että heidän kanssaan iloitessani loukkaan kaikkien rannalle jääneiden tunteita. 

Niille jotka eivät tutoreiksi päässeet, haluan sanoa vilpittömät osanottoni, ja toivottaa teidät kaikki erittäin tervetulleiksi ensi syksyn toimintaan ja tapahtumiin mukaan! Muistakaa että uusiin pupuihin voi tutustua muutenkin kuin tutorina, ja aina voi lyödä hynttyyt yhteen tutoreiden kanssa eri tapahtumissa ja tulla mukaan tutustumaan uuteen vuosikurssiin 2010!

Onnea vielä uusille tutoreille! 

Terveisin, 

Tutorvastaava

Jouko Kiuru