Viime viikonloppuna 19.-20.11.2010 tehtiin kovan luokan
opiskelijapoliittisia linjauksia ja henkilövalintoja. Suomen ylioppilaskuntien
liiton eli tuttavallisemmin SYL:n liittokokous kokoontui kaksipäiväisenä
Järvenpäässä päättämään ensi vuoden toiminnan tavoitteet ja valitsi liitolle
uuden hallituksen. SYL:oon kuuluvat kaikki Suomen yliopisto-opiskelijat
ylioppilaskuntiensa kautta ja ääni valta SYL:ssa jakautuu ylioppilaskunnille
yksi ääni per alkava tuhat opiskelijaa.

TuKY oli liittokokouksessa äärimmäisen hyvin edustettuna
sillä meidän opiskelijamäärän oikeuttaman kahden paikan lisäksi saimme
edustettavaksemme myös TYY:n edustajistossa vaalirenkaamme osallisen,
lääketieteen opiskelijoiden, yhden äänen. 
Kaiken kaikkiaan TYY:n delegaatio, jolla liittokokoukseen osallistuimme
kattoi 16 äänivaltaista liittokokousedustajaa ja näiden varaedustajat, joten
ylioppilaskuntamme vaikutusvalta kaikkiaan 146 äänen joukossa ei ole valtava,
mutta TYY on perinteisesti panostanut valmistautumiseen ja kokousmateriaaliin
tutustumiseen, joten pääsimme tänäkin vuonna näyttämään osaamistamme ja
kiinnostustamme erityisesti eri sektorien työryhmissä, joissa työstettiin SYL:n
poliittista linjapaperia ja toimintasuunnitelmaa.

Pääsääntöisesti TuKY:n edustajina toimimme asiakysymyksissä
osana TYY:n delegaatiota, mutta varsinkin henkilövalinnoissa olimme mukana
luomassa yhteistä kylteri-henkeä ja toimimme yhteistyössä muiden
kauppatieteilijoiden delegaatioiden kanssa. Vaikka suuria muutoksia vuoden takaiseen
olikin tapahtunut ja TuKY sekä KY olivat menettäneet asemansa omina
ylioppilaskuntina yhteistyö sujui äärimmäisen hyvin ja mukaan saatiin myös
uusia kylterijärjestöjä, joten tulevaisuus näyttää kylteriyhteistyön kannalta
entistäkin valoisammalta.

Erityisen tärkeän tämän vuoden SYL:n liittokokouksesta teki
se, että tuleva vuosi 2011 on eduskuntavaali vuosi. SYL on yksi Suomen
vaikutusvaltaisimmista opiskelijoita ja nuoria aikuisia edustava järjestö ja
esimerkiksi opintotukiuudistusta valmisteltaessa SYL on ainut opiskelijoiden
etujärjestö, joka otetaan valmisteluihin mukaan. Tästä syystä  olikin erityisen tärkeää saada SYL:lle
edustava ja pätevä hallitus sekä oikean suuntainen linjapaperi ja
toimintasuunnitelma, jotta eduskuntavaaliehdokkaisiin ja erityisesti tulevaan
hallitusohjelmaan pystytään vaikuttamaan mahdollisimman hyvin opiskelijoiden
etua ajavasti.

Tärkeät asiat herättivätkin paljon keskustelua ja jopa,
ainakin näin kylterin näkökulmasta, välillä todella omituisia näkemyksiä,
joiden takia kaksipäiväinen liittokokous olikin melkoinen istuntamaraton.
Kokous alkoi aikaisin aamulla perjantaina ja keskeytyi kuuden aikaan illalla,
jonka jälkeen työryhmät kokoontuivat tarkastelemaan SYL:n asiakirjoja
tarkemmin. Työryhmien jälkeen seurasi puheenjohtaja ehdokkaiden paneeli, jonka
jälkeen yhdessä muiden kylteri- ja teekkaridelegaatioiden kanssa haastattelimme
kaikkia hallitustyrkkyjä aina aamuyön tunneille asti. Tiukan tenttauksen jälkeen
delegaatiot siirtyivät neuvottelemaan mahdollisesta tulevasta puheenjohtajasta
ja hallituksesta ja itse pääsin nukkumaan viiden aikaan aamuyöllä. Seuraavana
päivänä liittokokous jatkui jo yhdeksältä aamulla, joten yöunet jäivät melko
lyhyiksi. Lauantain agenda oli työryhmien muutosesitysten käsittelyä ja
henkilövalintoja. Tiukat äänestykset huipentuivat hallituksen valintaan, joka
ei ainakaan SYL:n lähihistoriassa ole ikinä mennyt niin tiukalle, kuin tänä
vuonna. Tiukasta asiasta ja osittain ääntenlaskennan venymisen takia pääsimme
TYY:n delegaation kanssa suuntaamaan takaisin kohti Turkua noin seitsemän
aikaan illalla mukanamme tuore SYL:n hallituksen jäsen, TYY:n hallituksen tämän
vuoden alayhdistys- ja ympäristövastaava, Anna Mäkipää.

Mitä viikonlopusta sitten jäi käteen? Ainakin istumalihakset
ja kokouskunto on hiottu itselläni ensi vuoden luottamustoimien vaatimaan
kuntoon. Taskuun jäi myös elämäni ensimmäinen kokousnukahtaminen, sillä
perjantaina energiajuoman avulla valvoneena kofeiinin vaikutukset olivat
lauantai aamuna nollissa ja hieman pitkäveteisemmän puheenvuoron aikana,
varaedustajana toimiessani, pääsin torkahtamaan hetkiseksi. Sain myös roima
annoksen lisää kokemusta siitä miten opiskelijoiden edunvalvonta maassamme
toimii ja ennen kaikkea monia uusia ystäviä kylteri-perheestä.

 

Tommi-Juhani Jokinen

TuKY:n/TYY:n varaliittokokousedustaja