Lokakuussa TYYn edustajisto on ollut pinnemmalla kuin kertaakaan sinä aikana kun TuKY on sen toiminnassa ollut mukana. Eräs syy tähän on parhaillaan meneillään olevat edustajistovaalit, joissa valitaan edustajisto ensi vuodelle.
Myöskään nykyinen TYYn edustajisto ei ole suinkaan löysännyt vauhtiaan kahden ja puolen vuoden mittaisen kauden lähestyessä loppuaan. Käsiteltävien asioiden runsauden vuoksi TYYn edustajisto kokoontui lokakuussa poikkeuksellisesti kaksi kertaa. Kokoukset ovat muodostuneet pääosin ensi vuoden linjapaperin, toimintasuunnitelman ja talousarvion lähetekeskusteluista. Päätökset näiden dokumenttien lopullisista muodoista tehdään marraskuun kokouksessa. Näillä näkymin edaattorit saavatkin ottaa kaiken ilon irti kauden viimeisestä mahdollisuudesta linjailla, sillä kokous saattaa hyvinkin venyä ns. maratonkokoukseksi. Lähetekeskustelujen perusteella päätösten aiheeksi tulevat todennäköisesti nousemaan muun muassa tutut 0,7 (eli suunnataanko jatkossakin 0,7% TYYn toimintatalouden budjetista kehitysyhteistyöprojekteihin), Reilun kaupan kahvi sekä uuden sihteeripaikan perustaminen.

Näiden tärkeiden mutta hieman tylsien lähetekeskustelujen lisäksi lokakuun kokouksissa tehtiin myös tunteita herättäviä päätöksiä muun muassa henkilövalintojen muodossa. Turun yliopiston hallitukseen valittiin kaksi uutta opiskelijajäsentä. Valinta oli harvinaisen tasaväkinen, sillä äänestyksen päätyttyä tasapeliin lopullinen valinta tehtiin arvalla. Opiskelijajäseniksi hallitukseen valittiin Rauli Elenius ja Anna Mäkipää. Myös Suomen ylioppilaskuntien liiton liittokokoukseen valittiin lähtijät, TuKY:stä liittariin lähtee 4 varsinaista ja 1 varaedustaja. Lokakuussa myös edarirutiineihin saatiin muutosta, sillä
esityslistalla oli pitkästä aikaa jäsenaloitteita.

TuKYn kannalta merkittävä ja muuallakin kiivasta keskustelua herättänyt päätös oli hallituksen projektiavustuspäätöksen pidättäminen ja lopulta pöytääminen marraskuun kokouksessa käsiteltäväksi. Näiden toimien takana on TuKYn tyytymättömyys TYYn hallituksen tekemään päätökseen, ja nyt toteutettu menettely oli käytännössä ainoa mahdollinen päätöksen uudelleenkäsittelyn mahdollistamiseksi. Välillä tuntuu että TYYssä hallituksen päätökset ja myös muu toiminta otetaan liian usein annettuina. On kuitenkin tärkeää puuttua asioihin silloin, kun niihin ei olla tyytyväisiä. Toivonkin lähipäivinä valittavalta uudelta edustajistolta ennakkoluulottoman asenteen lisäksi myös kriittisyyttä sekä uskallusta tarttua epäkohtiin ja nostaa niitä esiin silläkin uhalla että kaikki muut eivät tästä aina pitäisikään.

Marraskuun edaria ja vaalituloksia odotellen,

 

Sini Valtanen
TuKY-listan ryhmäpuheenjohtaja