Cloetta toimii Turun KY:n marraskuun yrityksenä ja seuraavassa Cloettan henkilöstöjohtaja ja Turun kauppakorkeakoulun alumni Sari Mannerjärvi kertoo mikä tekee juuri Cloettasta hyvän ja viihtyisän työpaikan.

cloetta_signature_255x96

 

Cloettan väki viihtyy työssään

 

Cloetta Suomi Oy haluaa rakentaa organisaatiokulttuuriansa yhdessä henkilöstönsä kanssa. Suunnannäyttäjänä kehitystyössämme ovat olleet Suomen Parhaat Työpaikat  –henkilöstötutkimukset, joista saatu palaute on arvokas lähtökohta kehittämisen painopisteitä valittaessa. Tulokset osoittavat, että me cloettalaiset olemme arvojohdettua, toimeenpanevaa väkeä, jolle yrityksen tahtotila on selvä ja joka haluaa antaa parhaansa yhteisten tavoitteiden ja päämäärien saavuttamiseksi. Yleisesti ottaen viimeisimpään henkilöstötutkimukseen vastanneista peräti 97 % pitää Cloettaa hyvänä työpaikka1. Sanoisin, että lähtökohtana ”ei huono”!

Meillä Cloettassa silmiinpistävää ja jopa käsin kosketeltavaa on henkilöstön kokema vahva me-henki. Organisaatiorakenteemme on matala eli esimies- ja johtoportaita on vähän. Toimintakulttuurimme on epämuodollinen, mikä mahdollistaa jatkuvan vuoropuhelun johdon, esimiesten ja henkilöstön keskuudessa. Tätä tukee myös Turun toimistomme tilaratkaisut; olemme kaikki 2 sulassa sovussa avokonttorissa ilman ”nurkkahuonestatuksia”.

Käytäväkeskusteluilla ja särmin takaa kommentoinneilla pidämme toinen toisemme yllättävän hyvin ajan tasalla kuluttajien, kilpailijoiden ja asiakkaiden liikkeistä. Kokoonnumme kaikki myös vähintään kerran kuussa yhteiseen kuukausikatsaukseen, jossa toimitusjohtaja pitää meidät kartalla siitä missä mennään ja miten yhteiset tekemisemme näkyvät nk. alarivillä. Viestintä ja tiedonkulku on – yllätys, yllätys – meidän vahvuus, eikä heikkous, kuten yleensä yrityksissä!

Arvomme – fokusointi, yhteispeli, intohimo ja ylpeys – ohjaavat toimintaamme läpi koko organisaation. Havainnoimme toinen toistemme arvopohjaista käyttäytymistä käytännön tilanteissa ja valitsemme vuosittain Cloetta-arvojen roolimallit. Jo viitenä vuotena peräkkäin on ansioituneita työntekijöitämme palkittu magnum skumppa -pullolla esimerkillisestä arvolähtöisestä toimintatavasta. Onpa joku onnistunut saamaan ko. kunnianosoituksen jopa kahdesti. Voinkin kokemuksen syvällä rintaäänellä allekirjoittaa sen, että arvot eivät ole sanahelinää, vaan ne voivat oikeasti näkyä arjessa ja ihan kaikkien toiminnassa!

Suomessa ylpeys yritysarvona herättää usein ristiriitaisia ajatuksia. Mitä se tarkoittaa meillä Cloettalla? Viimeisimmässä henkilöstötutkimuksessa peräti 99 % vastaajista tunsi ylpeyttä voidessaan kertoa työskentelevänsä yrityksessämme. Työntekijämme tuntevat ylpeyttä vahvoista brändeistämme, joilla on toisaalta pitkät perinteet suomalaisessa makeismaailmassa (mm. Sisu, Jenkki, Tupla, Aakkoset) tai jotka tuovat mielihuvituksellisia tuulahduksia perinteisiin makeiskategorioihin (Cloetta Sprinkle suklaalevyuutuudet) tai jotka pitävät huolta hampaidemme hyvinvoinnista (Läkerol Dents, Jenkki Professional).

Työntekijämme ovat sitoutuneita työskentelemään yrityksessä pitkään ja ovat valmiita suosittelemaan työpaikkaansa myös ystävilleen ja tuttavilleen. Suurta ylpeyttä koetaan myös yhteisistä saavutuksista ja oma työpanos nähdään tärkeänä!

Haluamme kehittää yrityskulttuuriamme edelleen aina vaan paremmaksi ja vahvemmaksi. Yksi keskeisistä kohteista, johon tällä hetkellä panostamme onkin esimiestyö. Tavoittelemme arvostavaa, osallistavaa ja valmentavaa johtamista. Uskomme, että juuri tätä kautta saamme synnytettyä organisaatioon uutta ajattelua, uusia merkityksiä ja uutta toimintaa sekä sitä tuiki tärkeää kasvua. Henkilöstön kokema työn mielekkyys ja kehittyminen omassa työssä ovat keskeisiä henkilöstöjohtamisen kulmakiviä. Näissä onnistumme, kun vahvistamme esimiestemme palautteen antovalmiuksia ja kykyä ja halua kuunnella sekä olla läsnä. Esimiestyö ja johtaminen on palveluammatti. Tavoitteenamme on koko työyhteisön onnistuminen!

Teemme työtä hektisessä päivittäistavarakaupan maailmassa. Työympäristö paitsi hyvine sosiaalisine suhteineen työkavereiden kesken on tärkeää, mutta myös fyysisiin olosuhteisiin kiinnitämme huomiota. Tarjoamme henkilöstöllemme viihtyisät työtilat, joista löytyy myös nk. hiljaisia työpisteitä, silloin kuin työ vaatii erityistä keskittymistä tai vaihtoehtoisesti myös mahdollisuuksia etätyöhön. Työntekijät kokevatkin, että heille annetaan paljon vastuuta ja sitä myöden myös vapautta järjestellä ja säännellä omaa työtään ja työaikaansa. Kyttäily, valvonta ja kontrollointi ovat meille vieraita käytäntöjä!

Vaikka olemme tavoite- ja tuloshakuinen organisaatio, mahtuu bisneksen teon keskelle myös luovaa hulluutta ja hauskuutta. Siitä omalta osaltaan pitää huolen henkilöstön oma Cloetta Club. Porukka uskaltaa laittaa itsensä likoon vaikkapa estraditaiteilijoina, juontajina tai ohjelmajärjestäjinä. Myyntikokouksiamme ovatkin elävöittäneet niin Voice of Cloetta– kuin Tanssii cloettalaisten kanssa-hupailut. Vastapainoa marraskuun harmaille, alakuloisille päiville on saatu aikaan toteuttamalla paljon konttorissa naurua herättänyt Peruukkiperjantai (Kuva). Ja tietysti meillä on oma houseband ”Sweet Mens” ja sen myötä jo perinteiksi muodostuneet Sisu-Rock-tapahtuma keväällä ja Santa-Rock joulun alla. Tätä live-konserttia odotammekin jo kaikki innolla.

 

Päätän näihin kuviin, näihin tunnelmiin: Makeiset ovat meille iloinen asia!

 

Sari Mannerjärvi

henkilöstöjohtaja

KTM, TuKKK vsk 1982

 

Viitteet:

1 Lähde: Suomen Parhaat Työpaikat 2014

2 Poikkeuksena tietenkin minä, mutta se henkilöstölle sallittakoon, että aina voi tulla juttusille.

 

Cloettahenkilöstö