Viime vuoden aikana olen törmännyt muutamia kertoja tiettyyn mielipiteeseen / käsitykseen. Tämä mielipide on, ettei kauppatiede yliopistossa ole ’’oikea tiede’’ eikä ’’akateemisuus ole kovin korkealla’’. Kauppatieteitä ei pidetä niin korkea-arvoisina tieteinä, eikä tutkimusta pidetä ilmeisesti perinteisten tieteenalojen kaltaisen akateemisen ylistyksen arvoisena. Tämän olen henkilökohtaisesti kuullut muutamalta muiden tiedekuntien opiskelijoilta. Toisen käden tietona olen myös saanut hataran käsityksen siitä, että mielipide ei rajoitu vain opiskelijoihin.

Mielenkiintoista? Mielestäni kyllä. Huolestuttavaa? Riippuu siitä, mitä tavoitellaan.

Tunnustan suoraan, että minulla ei ole mitään käsitystä siitä mitä tämä akateemisuus ja tieteellisyys tarkoittaa (kyllä, tämä tulee tulkita kutsuna kommentoimaan). Tämän perään haluan lisätä, että en oikeastaan ole edes järin kiinnostunut. Olen kiinnostunut vain lopputuloksesta.
Henkilökohtaisesti minua oksettaa kaikki tämänkaltaiset ilmiöt, joista voi muodostua itseisarvoja, jotka eivät aja enää mitään tarkoitusta. Jos minulta kysyttäisiin (unlikely), kauppakorkeakoulun tarkoitus on 1) tarjota erinomaista opetusta ja 2) tuottaa yhteiskunnalle hyödyllistä tutkimusta. Tähän joukkoon ei kuulu tieteellisyys eikä akateemisuus.

Tämä hieno sanapari saattaa tietenkin auttaa matkalla, mutta mielestäni laadukkaan perustutkimuksen lähtökohta tulee olla sen tarkoituksenmukaisuudessa ja hyödyssä yhteiskunnalle tai oikeastaan useammin toimintaympäristömme yhteisölle.

Olen ylpeä kauppatieteiden käytännönläheisyydestä. Kiitän kauppakorkeakoulun opetushenkilökuntaa siitä, että puhtaan teorian ja käytännönläheisemmän opetuksen suhde on nykyisellä tasollaan. Teoriat auttavat ymmärtämään ilmiöiden lainalaisuuksia, mutta opintojen painopisteen tulee pohjautua siihen, mitä perustutkinto-opiskelija tulee tarvitsemaan valmistuttuaan. Jatko-opinnot ovat asia erikseen tietenkin.

Otto Sulin
Hallituksen varapuheenjohtaja

P.S. Allekirjoittaneen pakkomielle pragmaattisuuteen ja tavoitelähtöisyyteen saattaa ilmetä tekstistä. En kuitenkaan pahoittele tätä. Kirjoittaja rakastaa myös taloustieteen teorioiden soveltamista kaikkialle, minne niitä ei ole tarkoitettu.