mklubi 2010.jpg

m-klubin hallitus järjesti sarjassaan ensimmäisen huippukokouksen 25.1.2010. Huippukokouksen tarkoituksena on suunnitella tulevan vuoden tapahtumia yhdessä yhdistyksen aktiivien kanssa ja innostaa jäsenistöä yhdistyksen toimintaan. Huippukokouksesta tiedotettiin aiemmin m-klubin aktiivilistalla ja ainejärjestön facebook ryhmässä. Tapahtumaan osallistui huomattavasti odotettua suurempi jäsenmäärä erityisesti ensimmäisen vuosikurssin opiskelijoita. Vastaisuudessa m-klubin huippukokouksesta suunnitellaan vuosittaista kauden aloittavaa tapahtumaa.

 

m-klubin tavoitteena kaudella 2010 on panostaa entistä enemmän ainejärjestön jäsenistön aktivointiin ja hallitustyöskentelyn läpinäkyvyyteen. Tapahtumien suunnittelu ei ole vain hallituksen työtehtävä, vaan parempia tuloksia saadaan ottamalla mukaan prosessiin kaikki aktiiviset ja innokkaat jäsenet. Yleensä yhdistystoiminnassa asiat tehdään samalla tavalla kuin aiemmin ja on sääli, ettei kaikkia jäseniä osallistavalle tiimityöskentelylle annettu aiemmin enempää tilaa ainejärjestöissä tai toimijaryhmissä. Systeemi antoi esimerkin vuonna 2009 siitä miten asiat voidaan myös tehdä toisin ja tätä samaa ajatusta on nyt yhdistetty m-klubin omaan toimintamalliin.

 

m-klubin huippukokouksessa vahvistettiin myös edellisellä kaudella aloitettu linja ainejärjestön fokuksesta laitosyhteistyön ja markkinoinnin opiskelun kehittämiseksi. Tämä tulee näkymään mm. pian toteutettavana m-klubin opiskelijakyselynä jossa kerätään ruohonjuuritason palautetta markkinoinnin opetuksesta. Huippukokouksessa käytiin myös tiivistä keskustelua markkinoinnin opetustarjonnasta ja siitä, miten kurssien kehittämiskeskustelu saataisiin mahdollisimman joustavaksi osaksi kursseja. m-klubi tulee järjestämään useita markkinointiaiheisia tapahtumia vuoden ympäri. Ensimmäisenä vuoden virallisena tapahtumana on 13.2 järjestettävä Akateeminen MM-kyykkämatka Tampereelle.


Lisätietoja:

m-klubin facebooksivut: http://www.facebook.com/pages/M-klubi/90624502086
m-klubin puheenjohtaja: Juho Harmaa, juho.harmaa@tse.fi

 

m-klubi on Turun kauppakorkeakoulun markkinoinnin ainejärjestö. m-klubi  on perustettu vuonna 1978 ja se on Turun kauppakorkeakoulun vanhin ainejärjestö. Jäseniä m-klubilla vuoden 2010 alussa oli noin 400.