TuKYn mediajaostona tunnettu KY-Media on uudistumassa. Jaosto on uinunut jo jonkin aikaa, ja KY-Median hallitukselta tulleen palautteen sekä TuKYn tiedottajan herättämän keskustelun pohjalta on hallitus päättänyt uudistaa KY-Median asemaa TuKYn sisällä. KY-Media poistuu TuKY ry:n virallisten jaostojen listalta ja tilalle perustetaan uusi Viestintäjaosto. Viestintäjaosto tulee vastaamaan koordinoidusti TuKYn viestinnästä pitäen sisällään Kylisteen, Kyräilijän, nettisivut sekä muun virallisen sähköisen viestinnän. Vanha KY-Median hallitus sekä uudet innokkaat toimijat perustavat KY-Media ry:n ja jaosto jatkaa toimintaansa TuKYn toimijaryhmänä saaden samalla vapaammat kädet toiminnan suunnittelulle. Uuden hallituksen ideoinnin pohjalta tulevaisuus näyttääkin jo kirkkaalta, ja syksylle on jo kaavailtu useita uusia toimintaideoita ja tapahtumia. Toivotamme uudelle toimijaryhmälle sekä jaostolle paljon onnea tulevaan!