Dokumentit

Turun KY:n toimintaa säätelee useat eri säännöt, ohjesäännöt ja työjärjestykset. Sääntöjen tarkoituksena on määrittää Turun KY:n toimintamallit ja suuremmat käytännöt. Tältä sivulta löydät koottuna kaikki dokumentit.

Päätösluettelot

Hallituksen kokousten päätösluetteloissa kerrotaan hallituksen ilmoitus- sekä päätösasiat kustakin kokouksesta.

Yhdistyksen säännöt

Yhdistyksen säännöt ovat säännöstön merkittävin osa. Se sääntelee muiden sääntöjen oikeuksia ja niitä perustavanlaatuisia asioita, joita yhdistyksen toiminnassa on, kuten toiminnan tarkoituksen, yhdistyksen toimintamuodot ja hallituksen aseman yhdistyksessä.

Hallituksen työjärjestys

Yhdistyksen sääntöjen lisäksi, noudatetaan hallituksen työskentelyssä hallituksentyöjärjestystä. Työjärjestyksessä muun muassa määritellään hallituksen ja sen puheenjohtajan tehtävät ja ne rajat, joissa hallituksen tulee toimia kokouksissa.

Talousohjesääntö

Talousohjesääntö määrittelee TuKYn talouden toimintoja. Se määrittelee yhdistyksen talous- ja rahaliikennekäytäntöjä.

Toimijaryhmäohjesääntö

Toimijaryhmäohjesääntö määrittelee TuKYn suhteen sen toimijaryhmiin ja toimijaryhmärekisterin vaatimukset, velvollisuudet ja edut.

Jaosto-ohjesääntö

Jaosto-ohjesäännössä määrätään jaostojen ja valiokuntien toimintamalleista ja tehtävistä.

Tilaohjesääntö

Tilaohjesäännössä määrätään yhdistyksen tilojen käyttöoikeuksista ja -säännöistä.

Toimihenkilöohjesääntö

Ohjesäännössä määrätään yhdistyksen työntekijöiden työsuhteista, valinnasta ja palkkauksesta.

Lippu- nauha- ja merkkiohjesääntö

Lippu-, nauha- ja merkkiohjesäännössä on lueteltu yhdistyksen tunnukset ja huomionosoitukset sekä määrätään niiden myöntämisestä ja käytöstä.

Kunniaseuraohjesääntö

Kunniaseuraohjesäännössä määrätään Turun KY:n kunniaseuran toiminnasta.

Stipendiohjesääntö

Stipendiohjesäännössä määrätään Turun KY:n jakamista kandistipendeistä.

Viestintäohjesääntö

Viestintäohjesäännössä määrätään Turun KY:n eri viestintäkanavien käytöstä, hallinnasta ja tarkoituksista. Ohjesääntö määrittää, kuka on vastuussa eri viestintäkanavien sisällöstä ja valvonnasta.

Strategia 2012

Kevätkokouksessa 2012 hyväksyttiin yhdistykselle toiminnan suuntaviivoja ohjaava strategia.

Ohjeet tiedottajille

Ohjeita TuKYn viestiännästä omille toimijoille.