Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö (YTHS)
kohdistaa palvelunsa perustutkinto-opiskelijoille. YTHS yhdessä Suomen
ylioppilaskuntien liiton (SYL) kanssa haluaa keskittyä
perustutkinto-opiskelijoiden terveyden- ja sairaanhoitoon. Tämän vuoksi
jatkotutkinto-opiskelijoilla ei enää elokuun alusta alkaen ole mahdollisuutta
käyttää YTHS:n palveluja.

Yliopistokaupunkien osallistuminen säätiön
rahoitukseen perustuu kaupunkien kanssa tehtyihin sopimuksiin.
Jatkotutkinto-opiskelijoiden rajaaminen pois säätiön palveluiden piiristä
sisältyy uuteen sopimukseen kuntien kanssa.

YTHS:n toimintaa rahoittavat
yliopisto-opiskelijat, Kela, yliopistokaupungit ja opetusministeriö.
Opiskelijoiden rahoitusosuus perustuu siihen, että kaikki perustutkintoa
suorittavat opiskelijat maksavat osana ylioppilaskunnan automaattista
jäsenmaksua terveydenhoitomaksun, jonka ylioppilaskunta tilittää säätiölle.
Jatkotutkinto-opiskelijoiden liittyminen ylioppilaskuntaan on
vapaaehtoista.

Ylioppilaskuntien automaatiojäsenyys on rajattu ainoastaan
perustutkinto-opiskelijoille. Automaatiojäsenyyden keskeinen perustelu on
ylioppilaskuntien julkisten tehtävien hoito, josta säädetään tarkemmin
yliopistolaissa. Lain uudistus hyväksyttiin kesäkuussa. Osallistumalla
kansanterveyslain mukaisen avoterveydenhuollon palvelujen järjestämiseen
ylioppilaskunta osaltaan suorittaa tätä julkista tehtävää.

Tämän vuoksi
on loogista, että tehtävä rajoittuu automaatiojäsenyyden piirissä oleviin
perustutkinto-opiskelijoihin. Tähän perustuu myös pakolliseen
terveydenhoitomaksuun nojaava YTHS:n rahoitusmalli. SYL on yhdessä muiden
järjestöjen kanssa perustanut YTHS:n huolehtimaan yliopisto-opiskelijoiden
terveyden- ja sairaanhoidosta.

Koska ylioppilaskuntien automaatiojäsenyys
on rajattu perustutkinto-opiskelijoille, tulee säätiön ja SYL:n mukaan myös
YTHS:n palvelut rajata perustutkinto-opiskelijoille. Tällä perusteella YTHS:n
perustehtävään eivät sisälly jatkotutkinto-opiskelijat. Kotikuntaoikeuden
omaavat jatkotutkinto-opiskelijat voivat edelleen käyttää kunnallista
perusterveydenhuoltoa.

Jatkotutkinto-opiskelijat otettiin YTHS:n
palvelujen piiriin 1980-luvun lopulla. Jatkotutkinto-opiskelijoiden määrä on yli
kaksinkertaistunut, ja vuonna 2008 heitä oli Tilastokeskuksen mukaan 23 510.
Heistä 5 031 oli viime syksynä maksanut YTHS:n terveydenhoitomaksun.
Jatkotutkinto-opiskelijoista noin neljä viidestä kävi töissä, ja heidän
tulotasonsa oli keskimäärin 30 000 euroa /
vuosi.

Lisätietoja:
YTHS:n hallituksen puheenjohtaja Lauri
Korkeaoja, puh. 0440 788 282, lauri.korkeaoja(at)syl.fi

Tiedote on
luettavissa myös oheisen linkin takaa: http://www.yths.fi/netcomm/default.asp?strLAN=FI