Suomen Ekonomiliitto SEFE ry etsii teemalla innovatiiviset opetusmenetelmät vuoden 2009 Ekonomiopetussaavutusta. Kilpailuesityksen tulee käsitellä opetusjaksoa, jossa on hyödynnetty oppimista selkeästi tehostaneita, uusia ja kekseliäitä opetusmenetelmiä. Kilpailuehdotus palkitaan kahdessa eri luokassa. Ekonomiopetussaavutuspalkinnon arvo on 6000 euroa ja se myönnetään parhaasta opintojaksosta. Lisäksi parhaasta kilpailuesityksestä myönnetään kylteriyhteisölle 500 euron palkinto.

Turun kauppakorkeakoulun ylioppilaskunta on päättänyt lähettää useiden hakijoiden joukosta kilpailuun kurssin YRS9 Business Development Laboratory: Turning ideas into business. Hallituksen mielestä tässä ehdotetussa opintojaksossa oli eniten innovatiivisia ominaisuuksia, joita kilpailussa haettiin. Ehdotus toimitetaan SEFEen 12.4. mennessä ja kilpailun voittaja selviää kevään aikana.

Lisätietoja kilpailusta:
http://www.sefe.fi/ekonomiopetussaavutus.