Turun kauppakorkeakoulun ylioppilaskunnan edustajisto hyväksyi kokouksessaan 28.1. ylioppilaskunnan strategian suuntaviivat. Suuntaviivat toimivat karttana ylioppilaskunnan vision saavuttamiseksi.

Vuonna 2005 perustettu strategiatyöryhmän ohjausryhmä on tehnyt perusteellista työtä, jonka pohjalta strategiaa lähdetään toteuttamaan. Työryhmän loppuraportti julkaistaan helmikuun lopulla.


Strategian toteutus alkaa
heti edustajiston hyväksymien vastuutahojen toimesta, ja valmisteltuja esityksiä tuodaan edustajiston kokouksiin kevään ja syksyn 2008 aikana strategiatyöryhmän esittämän aikataulun mukaisesti. Kevään aikana perustetaan muun muassa sääntötyöryhmä, pureudutaan henkilöstörakenteeseen sekä pohditaan viestinnän tulevaisuutta. Kevään aikana tapahtuvista muutoksista ja päätöksistä tiedotetaan tarkemmin päätöksenteon yhteydessä.


Lisätietoja antaa strategiatyön
ohjausryhmän puheenjohtaja Rosa Cortez Monto (rosa.cortez@tse.fi)

Liite Koko
strategiatyoryhman esitykset.doc 93 Kt