www.tuky.fi -nettisivujen muutostyöt aloitetaan viikolla 50. Tästä syystä sivuilta saattaa löytyä päällekkäin sekä Turun kauppakorkeakoulun ylioppilaskunnan että Turun kauppatieteiden ylioppilaat ry:n tietoja. Muutostöiden odotetaan valmistuvan viikon 51 loppuun mennessä.

Turun yliopiston ylioppilaskunnan (TYY) alayhdistyksiksi  siirtyvien ainekerhojen ja harrasteryhmien nettisivut siirretään Turun yliopiston verkkoon. Näiden toimijaryhmien sivuille pääsee vuoden 2010 alusta TYYn sivuilta osoitteesta www.tyy.fi/alayhdistykset. Jaostojen sivut siirtyvät www.tuky.fi -sivujen alle eli niiden osoitteet tulevat muuttumaan muotoon www.tuky.fi/nesu jne. Näistä nettisivumuutoksista tiedotetaan lähiaikoina tarkemmin.

Turun kauppakorkeakoulun opiskelijat siirtyvät TYYn jäseniksi 1.1.2010. Tammikuun alusta alkaen ylioppilaskuntaan liittyvät tiedot löytyvät siis osoitteesta www.tyy.fi.

TuKY:n sivujen ylläpidosta vastaa 1.1.2010 alkaen TuKY ry:n hallituksen viestintävastaava Tinja Veikkolainen.

Lisätietoja nettisivuista:
Tiedotussihteeri Heli Lempa (ky-tiedotussihteeri@tse.fi)