KANNANOTTO 21.2.2008

Itä-Suomen yliopiston kauppatieteiden tutkinnonanto-oikeutta harkittava tarkemmin

Tervehdimme positiivisin mielin Joensuun ja Kuopion yliopiston yhdistymistä Itä-Suomen yliopistoksi. Odotettavissa on uusi askel kohti yliopistolaitoksen toiminnan tehostumista sekä parempia koulutus- ja tutkimusmahdollisuuksia Suomessa. Samalla allekirjoittaneet ylioppilaskunnat ovat kuitenkin huolissaan kauppatieteiden asemasta jatkossa, opetusministeriön näytettyä vihreää valoa Itä-Suomen yliopiston kauppatieteelliselle tiedekunnalle ja tutkinnonanto-oikeudelle.

Opetusministeriön mukaan korkeakoulujen rakenteellisen kehittämisen suuntaviivat vuosiksi 2008–2011 valmistellaan valtioneuvoston linjausten ja koulutusalakohtaisten selvitysten pohjalta. Itä-Suomen yliopiston osalta johtopäätökset ovat mielestämme ristiriidassa liiketoimintaosaamisen selvitysryhmän tuloksien kanssa. Toivommekin opetusministeriön ottavan selvän kannan siihen, että uusi tutkinnonanto-oikeus ei tule lisäämään kauppatieteellisen alan aloituspaikkoja.


Allekirjoittaneet ylioppilaskunnat ovat erittäin huolissaan myös opetuksen laadusta. Itä-Suomen yliopisto – tulevaisuuden yliopisto ajassa –raportissa kauppatieteitä ei pidetä Itä-Suomen yliopiston vahvuusalueena, vaan lähinnä muiden alojen tukiaineena. Tämä ei mielestämme edistä ajatusta siitä, että kauppatieteiden maisterin tutkintoon annetaan jatkossakin parhailla mahdollisilla resursseilla tuotettua huippututkimukseen perustuvaa laatukoulutusta. Ylioppilaskunnat kehottavatkin tutkinnonanto-oikeuden myötä Itä-Suomen yliopistoa vaalimaan kauppatieteiden kehittymistä omana itsenäisenä alanaan, jotta kauppatieteiden maisterin oppiarvo säilyy
tulevaisuudessakin arvostettuna.

Toivomme, että hallitus noudattaa jatkossakin opetuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmaa vuosille 2008–2011 ja siten lisätessään tutkinnonanto-oikeuksia linjaa myös konkreettisia toimia, joilla liiketaloudellista koulutusta kehitetään. Rakenteellisen kehittämisen on pian johdettava myös tutkinnonanto-oikeuksien poistamiseen joistain yksiköistä. Nykyinen tehoton aluepolitiikan vaatimusten mukaan luotu koulutusjärjestelmä ei kehity mukailemalla vanhoja periaatteita.

 


Lappeenrannan teknillisen yliopiston ylioppilaskunta


Helsingin kauppakorkeakoulun ylioppilaskunta


Svenska Handelshögskolans studentkår


Turun kauppakorkeakoulun ylioppilaskunta


Vaasan yliopiston ylioppilaskunta