WebOodin kaatuminen kurssi-ilmoittautumisen yhteydessä 18.8. sekoitti monen kuntalaisen lukujärjestyksen ja asetti kuntalaiset epätasa-arvoiseen asemaan antamalla päivisin vapaalla oleville ihmisille suuremmat mahdollisuudet päästä haluamalleen kurssille. Tämä rajoitti etenkin työssäkäyvien opiskelijoiden kurssivalintoja.

Kaatumisen syy on jäänyt useimmille epäselväksi ja tapauksen hoitaminen on herättänyt paljon keskustelua. Tämän takia ylioppilaskunnan hallitus on päättänyt pyytää WebOodin hallinnoijilta ymmärrettävää selvitystä asiasta. Samalla tehdään ehdotus toimintamallista vastaavanlaisessa tilanteessa.

Ennen selvityspyyntöä haluamme antaa myös kuntalaisille mahdollisuuden vaikuttaa asioihin ja pyydämme siis kehitysehdotuksia ko. tapauksessa toimimiseen. Sana on vapaa, kiitos ehdotuksista!