Nyt on aika kiittää opettajiamme vuoden aikana päihimme tehokkaasti kaadetusta tiedosta äänestämällä vuoden opettajaa ja opintojaksoa 2013 osoitteessa https://www.webropolsurveys.com/S/E50DA369DF7948C9.par to 18.4. mennessä!

Now you have a change to vote the best teacher and the best course in Turku school of economics. Just click https://www.webropolsurveys.com/S/E50DA369DF7948C9.par and use your right to vote. The poll is open until the 18th of April.

Kuka on vuoden aikana erityisesti innostanut oppimaan? Kenellä on parhaat opetusmenetelmät? Kuka opettaja saa sinut vääntäytymään luennoille harmaampanakin aamuna jo kukonlaulun aikaan?

Äänestäessäsi voit huomioida yleisesti seikkoja vuorovaikutteisuudesta, innostavuudesta ja hyvää opiskeluilmapiiriä edistävistä seikoista, kuten:

Arkipäivän opettajuus:
•    innostavuus ja oppimisen tukeminen
•    hyvän oppiainehengen sekä henkilökunnan ja opiskelijoiden vuorovaikutuksen ja yhteisöllisyyden kehittäminen
•    opintojen etenemisen edistäminen ja opintojen ohjaukseen panostaminen

Opetuksen kehittäminen:
•    opetusmenetelmien ja –välineiden monipuolisuus
•    opiskelijapalautteen ja arviointien huomioiminen ja hyödyntäminen
•    uusien tieteellisten tulosten hyödyntäminen opetuksessa

Tutkimuksen ja opetuksen yhdistäminen:
•    ongelmakeskeisyys ja innovatiivisuus
•    oman tieteenalan kehittäminen opetuksessa ja tutkimuksessa
•    laadukas jatko-opiskelijoiden opetus ja ohjaus

Tämä palkinto on opettajien keskuudessa hyvin arvostettu, joten nyt kaikki äänestämään ja kehumaan koulumme opetushenkilökuntaa! Äänestyksen voittaja julkistetaan Turun KY:n 63. vuosijuhlassa lokakuussa.

 

Nyt voit myös ensimmäistä kertaa äänestää samalla vuoden opintojaksoa Turun kauppakorkeakoulussa! Kerro siis mikä opintojakso on ollut mielenkiintoisin, antanut eniten tai missä on käytetty parhaita opetusmenetelmiä juuri sinulle sopivalla tavalla!

Onko sinun oppiaineessasi opintojaksoa, joka jäi hyvin mieleen? Toimiiko jokin työelämä- tai harjoittelukokonaisuus erityisen hyvin? Ehdota kyseistä kurssia tai kyseisiä opintoja vuoden opintojaksoksi!

Vuoden opintojakson valinnalla halutaan nostaa esiin hyvin toimivia käytäntöjä ja malleja yksittäisen opintojakson, kurssin, seminaarin tai laajemman opintokokonaisuuden toteuttamisessa. Se voi tarkoittaa toimivia opetusjärjestelyjä tai innovatiivisia opetusmetodeja. Opintojakso voi olla pieni muutaman opintopisteen suoritus tai suurempi moniosainen kokonaisuus. Ennen kaikkea haetaan opintojaksoa tai –kokonaisuutta, joka on mielekäs ja kannustava sekä opettajalle että opiskelijalle ja jossa toteutuu yhteisöllisyys. Hyvä opintojakso tai –kokonaisuus mahdollistaa esimerkiksi molemminpuolisen palautteen antamisen ja sen hyödyntämisen.

Vuoden opettajan palkitsemisen Turun KY:n vuosijuhlilla lisäksi Turun KY:n hallitus ehdottaa yhteistyössä kauppakorkeakoulun kanssa äänestyksen perusteella valittua opettajaa ja opintojaksoa koko Turun yliopiston laajuiseen vuoden opettaja ja opintojakso -palkintojen saajiksi. Lisätietoja TYYn sivuilta: http://www.tyy.fi/ajankohtaista/2013/3806

Käytä ääntäsi ja vaikuta!