liity_latka.jpg

Liittyminen muuttuu maksulliseksi 1.7.2009 alkaen. Liittyminen on helppoa ja tapahtuu osoitteessa www.tuky.fi/liity. Liittymällä autat turvaamaan sinun, nykyisten kanssaopiskelijoiden sekä tulevien kylteripolvien edut ja palvelut.

Mikä on TuKY ry?

Turun kauppatieteiden ylioppilaat ry (TuKY ry) on perustettu jatkamaan Turun kauppakorkeakoulun ylioppilaskunnan toimintaa ja perinteitä uudessa yliopistossa sekä ylioppilaskunnassa. Yliopistojen yhdistymisen myötä on haluttu luoda yhteisö, jossa kauppatieteilijät voivat saada omaan alaansa liittyviä palveluja, edunvalvontaa sekä muita etuja.

Yhdistys tulee toimimaan uuden ylioppilaskunnan alla kylterien yhdyssiteenä ja jatkamaan Turun KY:n pitkiä perinteitä kuten sinisiä haalareita, vuosijuhlia sekä Montun ja Parkin bileitä. Yhdistykseen on tarkoitus siirtää suurin osa nykyisistä ylioppilaskunnan palveluista, esimerkiksi tenttiarkisto, Kyliste sekä jaostojen toiminta pääpiirteittäin.