Sähköinen työpöytä -hankkeen tavoitteena on koota Turun yliopiston erilaiset verkkopalvelut yhdeksi kokonaisuudeksi eli sähköiseksi työpöydäksi. Visiona on, että vuonna 2012 sähköinen työpöytä on henkilökunnan ja opiskelijoiden ensisijainen ja keskeinen työväline.

Hankkeeseen liittyen on nyt avattu käyttäjäkysely, johon vastaamalla voi vaikuttaa vielä kehitysvaiheessa olevan työpöydän lopulliseen muotoon.
Lisätietoja hankkeesta löydät osoitteesta:

http://edu.tse.fi/liitteet/sahkoinen_tyopoyta_2010_tse.pdf

Kysely: https://www.webropol.com/P.aspx?id=439139&cid=40779480