Hei!
Turun yliopiston ja Turun yliopiston kauppakorkeakoulun ura- ja rekrytointipalvelut sekä Turun yliopiston ylioppilaskunta ovat tehneet kyselyn harjoittelussa olleille opiskelijoille. Tarkoituksenamme on kartoittaa opiskelijoiden kokemuksia työharjoittelujaksosta ja harjoitteluun hakeutumisesta sekä kehittää niiden pohjalta harjoittelujärjestelmäämme entistä toimivammaksi. 

Nyt haluaisimme siis kuulla sinun mielipiteesi omasta harjoittelujaksostasi. Vastaamalla autat tulevaisuudessa harjoittelussa käyviä opiskelijoita saamaan entistä parempaa ohjausta ja tukea. Vastaukset käsitellään ehdottoman luottamuksellisesti ja tulokset raportoidaan siten, ettei yksittäistä vastaajaa voida tunnistaa.

 Viestin lopussa on linkki lomakkeeseen, josta pääset vastaamaan kyselyyn. Kyselyyn vastaamiseen menee 5-10 minuuttia. Pyydämme vastaamaan kyselyyn 1.11.2010 mennessä

Kiitoksia vastauksista jo etukäteen!
Ystävällisin terveisin 

Hannele Kaitaranta         
Turun yliopiston             
ura- ja rekrytointipalvelut

Elias Laitinen
TYYn hallituksen puheenjohtaja

 http://www.webropol.com/p.aspx?t=1&l=477151_7b63c50674dd4de0