Turun yliopiston tutkintolautakuntaan haetaan kahta opiskelijajäsentä ja heille henkilökohtaisia varajäseniä ajalle 1.8.2010-31.7.2012.

 

Aiempi kokemus tutkintolautakunnassa toimimisesta ja opintosuoritusten arvostelusta katsotaan eduksi. Valinnassa kiinnitetään huomiota yliopiston tiedekuntien ja muiden yksiköiden sekä sukupuolten laajapohjaiseen edustavuuteen.

 

Yliopistolain ja yliopiston johtosäännön mukaan yliopistossa on tutkintolautakunta, jonka tehtävänä on käsitellä opintosuoritusten (lukuun ottamatta lisensiaatin tutkielmia ja väitöskirjoja) arvostelua ja opintojen tai muulla tavoin osoitetun osaamisen hyväksilukemista koskevat oikaisupyynnöt opintojohtosäännöstä tarkemmin ilmenevällä tavalla.

 

Lisätietoja ja hakulomake TYYn www-sivustolta:

http://tyy.fi/ajankohtaista/2010/1266