Turun kauppakorkeakoulun ylioppilaskunnalle perustettiin vuonna 2000 kansainvälistymisrahasto, josta ylioppilaskunta myöntää hallituksen
päätöksellä 80 euron suuruisia apurahoja matkakustannuksiin vaihtoon lähteville Turun kauppakorkeakoulun ylioppilaskunnan jäsenille. Apurahaa haetaan oheisella lomakkeella ja se palautetaan ylioppilaskunnan pääsihteerille.

Syyslukukauden vaihtoa varten apuraha-anomus on palautettava 15.9. mennessä. Kesäksi vaihtoon lähtevillä deadline on sama kuin jos lähtisi syksyksi eli 15.9. Tällöin raha maksetaan takautuvasti. Apuraha myönnetään vain kerran. Jos suunniteltu vaihto peruuntuu, tulee apuraha palauttaa.

Kysymyksiä apurahoista voi esittää sähköpostitse pääsihteerille osoitteeseen ky-paasihteeri@tse.fi.

Liite Koko
apuraha-anomus_s08.doc 77 Kt