Turun yliopiston ylioppilaskunnassa on seitsemän valiokuntaa: alayhdistys-, edunvalvonta-, kehitysyhteistyö-, kansainvälinen, kulttuuri-, ravintola- ja ympäristövaliokunta. Valiokunta on yhdysside jäsenistön, edustajiston, hallituksen ja työntekijöiden välillä.

Ylioppilaskunnan edustajisto valitsee valiokuntaan kalenterivuodeksi kerrallaan puheenjohtajan ja 6–10 muuta jäsentä, joista vähintään yhden tulee olla edustajiston jäsen tai varajäsen.

Hakemukset valiokunnan puheenjohtajaksi ja jäseniksi pyydetään toimittamaan TYYn kansliaan keskiviikkoon 30.11.2009 klo 12.00 mennessä osoitteeseen Rehtorinpellonkatu 4 A, 20500 Turku tai sähköpostilla tyy-kanslia@utu.fi. Hakemuslomakkeet ovat saatavilla TYYn nettisivuilta.

Ylioppilaskunnan edustajisto valitsee valiokuntien jäsenet keskiviikkona 9.12.2009 klo 18.15 pidettävässä kokouksessa.

Valiokuntien jäsenille pidetään koulutustilaisuus 10.12.2009 Turku-salissa. Puheenjohtajakoulutus alkaa klo 16.00 ja muiden valiokuntalaisten koulutus klo 18.00.

Lisätietoa valiokunnista ja hakemuslomakkeet löytyvät TYYn nettisivuilta osoitteesta www.tyy.fi/ylioppilaskunta/valiokunnat.
Tiedusteluihin hakuprosessista vastaa pääsihteeri Katja Sauvola (tyy-paasihteeri@utu.fi)

Lisätietoa valiokunnista antavat myös valiokuntien puheenjohtajat:

Alayhdistysvaliokunta
Alayhdistysvaliokunnan tarkoituksena on kehittää ja parantaa alayhdistystoiminnan edellytyksiä. Valiokunnan tehtäviin kuuluu
alayhdistyskummitoiminnan pyörittäminen, toiminta-avustuskäsittelyyn osallistuminen sekä erilaisiin projekteihin osallistuminen yhdessä TYYn muun alayhdistyssektorin kanssa.

Eetu Laine (eplain@utu.fi)

Edunvalvontavaliokunta

Edunvalvontavaliokunta on mukana järjestämässä opiskelijoiden ja ylioppilaskunnan koulutus-, sosiaali-, hyvinvointi- ja tasa-arvopoliittista toimintaa. Edunvalvontavaliokunta antaa mahdollisuuden oman asiantuntijuuden vahvistamiseen, vertaistukeen ja verkostoitumiseen sekä ajankohtaisen tiedon välittämiseen alayhdistyksille ja hallinnon opiskelijaedustajille.

Jarmo Kallunki (jjpkal@utu.fi)

Kehitysyhteistyövaliokunta

TYYn kehy-valiokunta parantaa maailmaa puhumalla ja toimimalla. TYYn kehy-toiminnan kautta on mahdollista tutustua erilaisten kehitysyhteistyöhankkeiden toimintaan käytännössä, ideoida ja organisoida erilaisia tapahtumia sekä tiedottaa opiskelijoille
kehitysyhteistyöasioista.

Katri Kaunismaa (kjkaun@utu.fi)

Kansainvälinen valiokunta

Kv-valiokunta edistää kansainvälisyyttä, kotikansainvälisyyttä, suvaitsevaisuutta ja monikulttuurisuutta kampuksella järjestämällä tapahtumia sekä edistämällä kv-opiskelijoiden edunvalvontaa ja englanninkielisen tiedotuksen asemaa.

Otto Lehikoinen (owlehi@utu.fi)

Kulttuurivaliokunta
Kulttuurivaliokunta huolehtii opiskelijaperinteiden ja kulttuurin vaalimisesta järjestämällä ja ideoimalla erilaisia tapahtumia kuten Aprillirock ja Kulttuuriklubi sekä osallistumalla esimerkiksi vapputraditioiden järjestämiseen. Tulevana vuonna valiokunta aloittaa valmistautumisen kulttuuripääkaupunkivuoteen suunnittelemalla opiskelijoiden yhteistä suurtapahtumaa.

Anna-Maria Ollila (amholl@utu.fi)

Ravintolavaliokunta

Ravintolavaliokunta valvoo opiskelijoiden ja muiden asiakkaiden etuja TYYn omistamissa ravintoloissa ja kahviloissa sekä huolehtii opiskelijoiden mielipiteiden huomioonottamisesta.

Eva-Liisa Raekallio (elraek@utu.fi)

Ympäristövaliokunta

Ympäristövaliokunta on ympäristöasioista kiinnostuneiden TYYn jäsenten kohtauspaikka. Valiokunnan toiminta on monipuolista ja muotoutuu sen toimijoiden kiinnostuksen mukaan. Kuluneena vuonna ympäristövaliokunta on järjestänyt mm. kiinnostavia retkiä, seminaarin ja pyöränkorjauspäivän sekä ottanut kantaa ilmastokeskusteluun esimerkiksi julistekampanjan muodossa ja osallistumalla Polttava kysymys -kampanjaan.

Raila Tapio (ritapi@utu.fi)