Opiskelijajäsenenä voi toimia henkilö, joka on Turun yliopiston tai Turun kauppakorkeakoulun ylioppilaskunnan jäsen ja jolla on opinto-oikeus korkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin Turun yliopistossa tai Turun kauppakorkeakoulussa sekä muu opiskelija, jonka ylioppilaskunta on hyväksynyt jäsenekseen.

Opiskelijajäsenten valitsemisessa kiinnitetään huomiota mm. aiempaan kokemukseen korkeakouluhallinnosta, motivoituneisuuteen ja tehtävään sitoutuneisuuteen sekä oma-aloitteisuuteen ja esiintymistaitoon. Opiskelijajäseniltä edellytetään säännöllistä raportointia ylioppilaskunnalle.

Yliopiston ylimpänä päättävänä toimielimenä toimii yliopiston hallitus. Hallituksen tehtävänä on mm. päättää yliopiston toiminnan tarkoituksenmukaisesta järjestäytymisestä, laadusta ja laajuudesta yliopiston taloudellisten voimavarojen puitteissa, hyväksyä johtosäännöt, vastata yliopiston varallisuuden hoidosta ja käytöstä sekä lisäksi ottaa suoraan rehtorin alaisuudessa toimiva johtava henkilöstö. (Hallituksen esityksen eduskunnalle yliopistolaiksi ja siihen liittyviksi laeiksi, 20.2.2009)

Valittavan hallituksen toimikausi alkaa 1.1.2010.
Hallituksen toimikausi voi olla enintään 5 vuotta ja koko on lakiesityksen mukaan 6–14 henkeä. Turun yliopiston yliopistokollegio päättää hallituksen toimikauden pituudesta ja jäsenten lukumäärästä. Puolet jäsenistä valitaan yliopistoyhteisön eri ryhmistä, ja puolet jäsenistä on yliopistoyhteisöön kuulumattomia henkilöitä. Hallituksen jäsenillä ei tule olemaan varajäseniä. Yliopistokollegio valitsee ensimmäisen hallituksen.  Hallitus aloittaa toimintaansa jo syksyllä yliopistolain voimaanpanolain tultua voimaan, vaikka virallinen toimikausi alkaa 1.1.2010. Yliopiston hallituksen tehtävissä korostuu aikaisempaa enemmän oikeushenkilön talouteen ja sen hoitamiseen liittyvä päätöksenteko sekä valvontavelvollisuus taloudenpidon osalta. (Hallituksen esityksen eduskunnalle yliopistolaiksi ja siihen liittyviksi laeiksi, 20.2.2009)

Opiskelijajäsenten haku alkaa perjantaina 24.4. Vapaamuotoiset allekirjoitetut hakemukset ansioluetteloineen pyydetään toimittamaan Turun yliopiston ylioppilaskuntaan perjantaihin 15.5.2009 klo 12.00 mennessä osoitteeseen Rehtorinpellonkatu 4 A, 20500 Turku tai sähköpostitse tyy-kanslia@utu.fi (kuoreen merkintä ”Hakemus: Yliopiston hallitus”).

Uuden Turun yliopiston ylioppilaskunnan edustajiston valintatoimikunta kokoontuu käsittelemään hakemuksia viikon 21 aikana. Hakemusten perusteella kutsutaan parhaat hakijat haastatteluihin, jotka järjestetään viikon 22 aikana. Valintatoimikunta tekee hakemusten ja haastattelujen perusteella esityksen uudelle edustajistolle, joka valitsee yliopiston hallitukseen esitettävät opiskelijaedustat järjestäytymiskokouksessaan 5.8.2009.

Tiedusteluihin vastaa:
TYYn ja TuKY:n yhdistymishankkeen projektisihteeri Tuomo Liljenbäck
puh. (02) 276 9613, s-posti: ttlilj@utu.fi