Turun kauppatieteiden ylioppilaat ry pitää sääntömääräisen syyskokouksensa tiistaina 13.11.2012 klo 16.30 Ravintola Montussa. Yhdistyksessä ylintä päätösvaltaa käyttää yhdistyksen kokous. Kokouksessa äänivaltaisia ovat kaikki yhdistyksen jäsenet.

Kokouksessa esitetään hyväksyttäväksi vuoden 2013 toimintasuunnitelma ja talousarvio. Lisäksi esitetään vahvistettavaksi Turun KY:n kunniaseuran kokoonpano sekä sääntömuutokset yhdistyksen sääntöjen kohtiin 22 § ja 23 §.

29.10. pidetyn yhdistyksen kokouksen organisaatiomuutospäätöksen myötä esitetään myös muutoksia hallituksen työjärjestykseen, taloudenhoidon ohjesääntöön sekä jaosto-ohjesääntöön.

Lisätietoa asiakohtiin löydätte sähköpostitse toimitetun kutsun liitteistä. Kokouksen nopeuttamiseksi liitteisiin olisi hyvä tutustua jo ennen kokousta.

Syyskokouksessa valitaan myös uusi hallitus vuodelle 2013. Ennakkoon ehdokkaaksi ilmoittautuneet ja heidän vastauksensa ennakkokysymyksiin voit lukea tästäMuistattehan, että omaa äänioikeutta voi käyttää vain paikan päällä kokouksessa. Hakijoille järjestetään haastattelut maanantaina 12.11. klo 16:15 Osuuskauppa -salissa, joita kaikki ovat tervetulleita seuraamaan. Myös omia kysymyksiä voi esittää tällöin rajoitetusti.

Alla kokouksen asialista.

Tervetuloa!

 

Turun kauppatieteiden ylioppilaat ry:n syyskokous

Aika: tiistai 13.11.2012 klo 16.30

Paikka: Ravintola Monttu, Turun kauppakorkeakoulu, Rehtorinpellonkatu 3, Turku

Asialista:

 1. Kokouksen avaus
 2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
 3. Kokouksen puheenjohtajan valinta
 4. Ääntenlaskijoiden, pöytäkirjantarkastajien ja sihteerin valinta
 5. Esityslistan hyväksyminen
 6. Ilmoitusasiat
 7. Toimintasuunnitelma vuodelle 2013 (Liite 1)
 8. Talousarvio vuodelle 2013 (Liite 2)
 9. Kunniaseuran kokoonpano
 10. Sääntömuutosten vahvistaminen (Yhdistyksen sääntöjen kohdat 22 § ja 23 §, Liite 3)
 11. Hallituksen työjärjestyksen, taloudenhoidon ohjesäännön ja jaosto-ohjesäännön muutokset (Liite 4)
 12. Liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet vuonna 2013
 13. Valitaan hallituksen puheenjohtaja
 14. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä ja vastuualueista
 15. Valitaan hallituksen muut jäsenet
 16. Valitaan taloustoimikunnan puheenjohtaja
 17. Valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat
 18. Muut mahdolliset esille tulevat asiat
 19. Kokouksen päättäminen

 

Turussa 6.11.2012

 

Turun kauppatieteiden ylioppilaat ry:n hallitus

 

__________________________________
Jussi Heikkonen

Turun kauppatieteiden ylioppilaat ry

Hallituksen puheenjohtaja
+358 (0)50 521 7879

Puheenjohtaja@tuky.fi
www.tuky.fi