Hei Turun KY:n jäsen,

Turun kauppatieteiden ylioppilaat ry pitää sääntömääräisen kevätkokouksensa maanantaina 16.4.2012 klo 16.15 luentosalissa 09. Yhdistyksessä ylintä päätösvaltaa käyttävät yhdistyksen kokoukset. Kokouksessa äänivaltaisia ovat kaikki yhdistyksen jäsenet.

Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen ja tilintarkastajien lausunnon esittelyn lisäksi kokouksessa esitetään hyväksyttäväksi Turun KY:n strategia sekä muutos jaosto-ohjesääntöön uuden KV-jaoston tiimoilta, sekä valitaan huomionosoitustoimikunnan jäsenet.

Alla kokouksen asialista.

Tervetuloa!

Turun kauppatieteiden ylioppilaat ry:n kevätkokous

Aika: maanantaina 16.4.2012 klo 16.15
Paikka: Luentosali 09, Rehtorinpellonkatu 3

Asialista
1. Kokouksen avaus
2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
3. Kokouksen puheenjohtajan valinta
4. Ääntenlaskijoiden, pöytäkirjantarkastajien ja sihteerin valinta
5. Esityslistan hyväksyminen
6. Ilmoitusasiat
7. Esitetään tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastajien lausunto
8. Tilinpäätöksen vahvistaminen, vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
9. Turun KY:n strategia
10. KV-jaoston lisääminen jaosto-ohjesääntöön
11. Huomionosoitustoimikunnan valitseminen
12. Muut mahdolliset esille tulevat asiat
13. Kokouksen päättäminen

Liitteet löydätte sähköpostitse toimitetusta kokouskutsusta.

Turussa 4.4.2012.

__________________________________

Jussi Heikkonen
Turun kauppatieteiden ylioppilaat ry
Hallituksen puheenjohtaja

+358 (0)50 521 7879
Puheenjohtaja@tuky.fi
www.tuky.fi