Turun KY hakee innokasta toiminnanjohtajaa 1.3.2015 alkavaan työsuhteeseen. Uusi ja nykyinen toiminnanjohtaja työskentelevät maaliskuun ajan samanaikaisesti. Huhtikuun alusta alkaen uusi toiminnanjohtaja työskentelee itsenäisesti. 
 
Toiminnanjohtaja huolehtii yhdistyksen toiminnasta yhdessä hallituksen kanssa.
 
Toiminnanjohtajan tehtäviin kuuluu muun muassa:           
 • Turun KY:n toimiston hoitaminen ja päivystyksistä huolehtiminen
 • Parkin kiinteistön hallinnointi yhdessä kuntamestarin kanssa
 • Päivittäisestä viestinnästä vastaaminen yhdessä viestintävastaavan kanssa
 • Turun KY:n hallituksen sihteerinä toimiminen
 • Edunvalvonnalliset tehtävät
 • Yhteydenpito sidosryhmiin ja yhdistyksen edustaminen
 • Turun KY:n toimijaryhmien tukeminen
Hakijalta edellytetään:
 • Hyvää perehtyneisyyttä Turun KY:n toimintaan
 • Hyviä vuorovaikutustaitoja ja kykyä sujuvaan suulliseen ja kirjalliseen viestintään
 • Tarkkuutta, huolellisuutta ja oma-aloitteisuutta
 • Tahtoa ja kykyä kehittää aktiivista yhdistystämme
Eduksi luetaan:
 • Aikaisempi toiminta Turun KY:ssä tai muussa opiskelijajärjestössä
 • Edunvalvonnallinen ja viestinnällinen kokemus
Tarjoamme:
 • Monipuolisen ja itsenäisen tehtävänkuvan
 • Nuorekkaan ja rennon työyhteisön
 • Joustavat työajat
 • Arvokasta työkokemusta opintojen oheen

Toiminnanjohtajan työsuhde on osa-aikainen, 15-20 h/vko. Työsuhde on määräaikainen ensimmäisen vuoden ajan, jonka jälkeen se jatkuu toistaiseksi voimassa olevana. Palkkaus on opintotukiystävällinen. Toimen ohella on mahdollista suorittaa normaalisti opintoja, ja kesäkuukausina voi tehdä myös muita kesätöitä.

 
Hakemukset ansioluetteloineen tulee toimittaa Turun kauppatieteiden ylioppilaat ry:n puheenjohtaja Laura Vähäsaarelle sähköpostitse osoitteeseen puheenjohtaja@tuky.fi maanantaihin 16.2.2015 klo 23.59 mennessä. Haastattelut pidetään viikolla 8 (ensimmäinen tenttiviikko) ja perehdytys aloitetaan välittömästi valinnan jälkeen.
 
Lisätietoja tehtävään liittyen antaa toiminnanjohtaja Henna Lunkka sähköpostitse toiminnanjohtaja@tuky.fi tai puhelimitse 09 333 9703.