turun_ky_hakee-21

 

 

 

Turun KY hakee talouspäällikköä 1.4.2015 alkavaan työsuhteeseen. Talouspäällikkö vastaa yhdistyksen päivittäistaloudesta yhdessä hallituksen ja taloustoimikunnan puheenjohtajan kanssa. Toimi tarjoaa arvokasta kokemusta taloushallinnon tehtävistä.

 

Talouspäällikön tehtäviin kuuluu muun muassa:

 • Päivittäistalouden hoitaminen: laskujen maksu, laskutus, kirjanpito, tilinpäätös, palkanlaskenta, viranomaisilmoitukset
 • Jaostojen ja toimijaryhmien talousneuvonta
 • Talousraportointi ja -suunnittelu
 • Taloustoimikunnan sihteerinä toimiminen

Hakijalta edellytetään:

 • Hyvää perehtyneisyyttä Turun KY:n toimintaan
 • Hyviä perustietoja laskentatoimesta
 • Hyviä vuorovaikutustaitoja ja kykyä sujuvaan suulliseen ja kirjalliseen viestintään
 • Tarkkuutta, huolellisuutta ja oma-aloitteisuutta

 

Eduksi luetaan:

 • Kokemus taloudenhoidosta ja kirjanpidosta
 • Aikaisempi toiminta Turun KY:ssä tai muussa opiskelijajärjestössä

 

Tarjoamme: 

 • Monipuolisen ja itsenäisen tehtävänkuvan
 • Nuorekkaan työyhteisön
 • Joustavat työajat
 • Arvokasta työkokemusta opintojen oheen taloushallinnon tehtävistä

 

Talouspäällikön työsuhde on osa-aikainen, 5-10 h/vko. Työsuhde on määräaikainen ensimmäisen vuoden ajan, jonka jälkeen se jatkuu toistaiseksi voimassa olevana. Palkkaus on opintotukiystävällinen. Toimi mahdollistaa normaalin koulunkäynnin ja kesäkuukausina voi tehdä myös muita kesätöitä.

Hakemukset ansioluetteloineen tulee toimittaa Turun kauppatieteiden ylioppilaat ry:n puheenjohtaja Laura Vähäsaarelle sähköpostitse osoitteeseen puheenjohtaja@tuky.fi sunnuntaihin 15.3.2015 klo 23.59 mennessä. Haastattelut pidetään ensisijaisesti viikolla 12 ja lisäksi tarvittaessa viikolla 13. Perehdytys aloitetaan välittömästi valinnan jälkeen.

Lisätietoja tehtävään liittyen antaa talouspäällikkö Tiina Mänty sähköpostitse talouspaallikko@tuky.fi tai puhelimitse 040 707 1265.