TuKY_hakee

 

Turun KY hakee myyntipäällikköä osa-aikaiseen työsuhteeseen. Myyntipäällikkö tulee vastaamaan Turun KY:n yritysyhteistyösektorista yhdessä TuKY COREn kanssa sekä toimimaan kyseisen kokoonpanon esimiehenä.

Työsuhde on yhden vuoden määräaikainen, jonka jälkeen sopimus on toistaiseksi voimassa oleva. Toiveena on kahden vuoden sitoutuminen työtehtävään.

Myyntipäällikön tehtäviin kuuluu muun muassa:

o   Erityisesti myynnin johtaminen (TuKY COREn esimiehenä toimiminen)
o   Nykyisten yhteistyökumppanuuksien ylläpito ja hallinta
o   Uusasiakashankinta

Hakijalta toivotaan:

o   Aiempaa kokemusta myynnistä
o   Hyviä vuorovaikutustaitoja; kykyä vakuuttaa, neuvotella ja kuunnella
o   Organisointikykyä ja halua oppia myynnin vahvaksi ammattilaiseksi
o   Ideoita ja motivaatiota kehittää Turun KY:n yritysyhteistyösektoria

Eduksi luetaan:

o   Aiempi kokemus Turun KY:stä tai muusta vapaaehtoistoiminnasta, erityisesti yritysyhteistyöasioissa
o   Myynnin johtamiskokemus

Tehtävä alkaa 1.1.2017 kuukauden kestävällä perehdyttämisperiodilla, jonka aikana valittu toimii Turun KY:n nuorempana myyntipäällikkönä nykyisen myyntipäällikön vastatessa vielä nimellisesti toiminnasta. Toimi on suunniteltu tehtäväksi opiskelujen ohessa; työsopimuksessa määritetty minimityöaika on 10 tuntia viikossa. Palkkauksena työtehtävässä on pohjapalkka sekä tulokseen pohjautuva provisiopalkka. Provisiopalkkaukseen perustuen odotamme hakijan työpanostusta myös määritettyjen työtuntien ulkopuolella.

Hakemukset ansioluetteloineen tulee toimittaa Turun KY:n hallituksen puheenjohtaja Paula Peltomaalle osoitteeseen puheenjohtaja@tuky.fi sunnuntaihin 27.11.2015 klo 23:59 mennessä. Haastattelut pyritään, hakijoiden mahdollisuuksista riippuen, pitämään kaikki viikon 48 aikana. Perehdytys aloitetaan välittömästi valinnan jälkeen.

Lisätietoja tehtävästä antaa Turun KY:n puheenjohtaja Paula Peltomaa tai myyntipäällikkö Marianne Vihervuori (myyntipaallikko@tuky.fi).