Haluatko opetella kokous- ja neuvottelutaitoja käytännössä jo opiskelujen ohessa?

Hakuaika 17.11.2008 asti

Mitä korkeakoulupoliittisen sihteerin paikka tarjoaa Sinulle?

Saat seurata aitiopaikalta ylioppilaskunnan ja korkeakoulun tapahtumia. Työtä tehdessäsi kehität neuvottelu- ja vaikutustaitojasi korkeakoulun työryhmien sekä neuvostojen jäsenenä, ja saat kokemusta niin valtakunnallisesta kuin paikallisestakin vaikuttamisesta. Korkeakoulupoliittisen sihteerinä pääset tutustumaan uusiin asioihin ja ihmisiin yhteiskunnan eri sektoreilta sekä ennen kaikkea, saat ikimuistoisia kokemuksia ylioppilaskuntaelämästä.

Virkakautesi alkaa 1.1.2009 ja päättyy 31.12.2009.

Korkeakoulupoliittisen sihteerin toimenkuvaan kuuluu:

  • Osallistuminen Turun uuden yliopiston ja uuden ylioppilaskunnan muodostamisen suunnitteluun ja toteuttamiseen
  • Osallistuminen korkeakoulun päätöksentekoon mm. tiede- ja opetusneuvostossa sekä koulutuksen kehittämistoimikunnassa
  • Ylioppilaskunnan jäsenten neuvonta ja tiedotus opintoihin liittyvissä kysymyksissä
  • Korkeakoulupoliittisissa asioissa tapahtuvan kehityksen seuraaminen ja asioiden valmistelu hallitukselle ja edustajistolle (mm. pitämällä yhteyttä Turun kauppakorkeakouluun, SYL:oon, SEFE:en ja muihin ylioppilaskuntiin)
  • Ylioppilaskunnan toimistorutiineihin osallistuminen
  • Tenttiarkiston ylläpitäminen
  • Muut edustajiston, hallituksen ja pääsihteerin määräämät tehtävät

Korkeakoulupoliittinen sihteeri osallistuu hallituksen ja edustajiston kokouksiin sekä opintoasiain valiokunnan työskentelyyn. Koposihteerin arvioidaan käyttävän virkansa hoitamiseen noin 15 tuntia viikossa. Korkeakoulupoliittisen sihteerin kuukausipalkka on 35 % palkkaluokasta A3. Vuonna 2008 palkka oli noin 505 €/kk. Korkeakoulupoliittiselta sihteeriltä edellytetään kiinnostusta koulutuspolitiikkaa kohtaan, ylioppilaskuntahenkisyyttä ja valmiutta joustaa työaikojen suhteen. Aiempi kokemus vastaavista tehtävistä katsotaan eduksi, mutta ei ole välttämätöntä.

Vapaamuotoiset hakemukset toimitetaan pääsihteerille viimeistään maanantaina 17.11.2008.

Lisätietoja koposihteeri Anna-Lotta Jaakkolalta (p. 040 762 2085, ky-koposihteeri@tse.fi) ja pääsihteeri Johanna Kärki (p. 040 503 1880, ky-paasihteeri@tse.fi).