TuKY:n edustajiston täytevaali järjestetään tammikuun 21. päivä 2009. Vaalissa valitaan edustajistolle enintään 18 varajäsentä kaudelle 1.2. – 31.12.2009. Valittavat henkilöt toimivat nykyisen edustajiston varajäseninä. Ennakkoäänestystä ei järjestetä, vaan äänestää voi ainoastaan varsinaisena äänestyspäivänä 21.1.2009 klo 9-15 sekä Turussa että Porissa, vaalilautakunnan myöhemmin tarkemmin määräämissä paikoissa.

Täytevaalissa noudatetaan soveltuvin osin TuKY:n vaalijärjestyksen määräyksiä. Vaalijärjestys tulee nähtäväksi ylioppilaskunnan ilmoitustaululle sekä internetiin vaalisivustolle (www.tuky.fi/vaalit). Vaaliluettelo, josta ilmenee ylioppilaskunnan jäsenmaksun suorittaneet eli vaalissa äänioikeutetut ja vaalikelpoiset henkilöt, tulee nähtäville ylioppilaskunnan ilmoitustaululle.

Ehdokasasettelu on avoinna 14.1.2009 asti. Ehdokaslomakkeet tulee jättää pääsihteerille viimeistään keskiviikkona 14.1.2009 klo 14.00. Ehdokaslomakkeita saa ylioppilaskunnan nettisivuilta ja pääsihteeriltä päivystysaikoina. Vaalimainonnasta vaalilautakunta antaa erillisen mainontaan liittyvän ohjeistuksen, jota ehdokkaiden on noudatettava.

Lisätietoja:

Anna Hellgrén
Vaalilautakunnan puheenjohtaja
+358 50 402 4913
anna.hellgren@tse.fi
http://www.tuky.fi/vaalit

Johanna Kärki
Pääsihteeri
ky-paasihteeri@tse.fi