TuKY ry on ottanut kunnioittavasti kantaa TYYn hallituksen kokouksen 31/2011 päätökseen 437, koskien projekti- ja erillisavustuksia. TYYn edustajisto on pidättänyt kyseisen päätöksen ja esitys on palautettu edustajiston käsiteltäväksi. Asia pöydättiin seuraavaan kokoukseen, jotta kaikki edaattorit kerkeävät tutustumaan asiaan ja siihen liittyviin dokumentteihin kunnolla, ennen asian käsittelyä.

TuKY ry haki keväällä projektiavustusta Parkin käsipyyherullajärjestelmän korvaamiseen ympäristöystävällisemmillä, huomattavat säästöt tuottavilla ja palvelutasoa merkittävästi kohottavilla uusilla käsienkuivaajilla (kts. hakemus perusteluineen liitteenä). TuKYn mielestä projekti täytti projektiavustusten myöntämisperusteet hyvin, mutta hakemus hylättiin vedoten perusteisiin ”tasapuolisuus” ja ”yhdistyksen normaalia toimintaa”. Näistä ensimmäinen ei kuitenkaan ole hylkäämisperuste TYYn asiakirjojen mukaan (kts. linkki projektiavustuksista) ja toisesta perusteesta TuKY on vahvasti eri mieltä; tämänkaltainen kertaluontoinen ja rahallisesti varsin suuri investointi ei missään tapauksessa ole yhdistyksellemme normaalia toimintaa.

Tästä johtuen TuKY vaatii TYYn edustajistolta projektiavustuspäätöksen uudelleenkäsittelyä ja kannanottoa siihen, ovatko TYYn hallituksen esittämät perusteet projektiavustushakemuksen eväämiseksi alayhdistys- ja avustusohjesäännön mukaiset. TuKY kokee tulleensa epätasa-arvoisesti kohdelluksi eväävän päätöksen osalta, etenkin projektia ja päätöksen perusteluita muihin projektiavustuspäätöksiin verrattaessa.

Liitteenä on alkuperäinen hakemus liitteineen sekä TuKYn virallinen kannanotto. Alla on lisäksi linkit asian kannalta olennaisiin TYYn dokumentteihin.

 

TYYn hallituksen hyväksymät projektiavustukset 3/2011 perusteluineen: http://www.tyy.fi/sites/tyy.fi/files/HYVLIITE_Projektiavustukset_3_2011.AR__2.PDF

TYYn projektiavustusten hyväksymis- ja hylkäämisperusteet: http://www.tyy.fi/node/1370

 

TuKY ry:n hallituksen puolesta,

Mikael Vainio, klubimestari

 

[attachments size=small label=doctitle fields=none title=”Liitteet” titletag=”h4″ force_saveas=”0″ logged_users=”0″]