Turun kauppakorkeakoulun ylioppilaskunnan (TuKY) ja Turun yliopiston ylioppilaskunnan (TYY) yhteisten edustajistovaalien ennakkoäänestyksessä (31.3.–1.4.) äänesti 17,8 % prosenttia äänioikeutetuista. Pääosa (98,4 %) äänistä annettiin sähköisesti.

Edustajistovaalien varsinaiset vaalipäivät ovat 6. ja 7.4, jolloin perinteisen lippuäänestyksen lisäksi on ensimmäistä kertaa käytössä myös sähköinen äänestys.

Äänioikeutettuja vaaleissa on 14 726, ja ehdokkaita kahdellatoista listalla yhteensä 419. Listoista viisi on suurimpien puolueiden asettamia ja seitsemän puoluepoliittisesti sitoutumattomia tiedekuntaryhmittymiä.

Vaaleissa valitaan 1.1.2010 toimintansa aloittavalle TYYn ja TuKY:n yhdistävälle uudelle Turun yliopiston ylioppilaskunnalle 41-jäseninen edustajisto. Uusi edustajisto aloittaa kuitenkin toimintansa jo kuluvan vuoden elokuussa valmistellakseen uuden ylioppilaskunnan toiminnan käynnistämistä.

Edustajisto käyttää ylintä päätösvaltaa ylioppilaskunnassa. Se päättää jäsenmaksusta, toimintasuunnitelmasta ja talousarvioista, valitsee vuosittain hallituksen ja nimeää yliopistohallinnon tärkeimmät opiskelijaedustajat. Ylioppilaskunnan jäseniä ovat lain mukaan kaikki yliopiston perustutkinto-opiskelijat.