Turun kauppakorkeakoulun ylioppilaskunnan ja Turun yliopiston ylioppilaskunnan edustajistot pitivät tiistaina 9.9. yhteisen iltakoulun liittyen ylioppilaskuntien yhdistymiseen tammikuusta 2010 alkaen. Paikalla oli yhteensä noin 60 edaattoria, hallitusten jäsentä tai työntekijää.

Iltakoulun aluksi molempien ylioppilaskuntien palkkaama projektisihteeri Tuomo Liljenbäck piti yleiskatsauksen ylioppilaskuntien tämänhetkiseen tilanteeseen. Tämän jälkeen jakauduttiin työryhmiin tekemään suunnittelu- ja pohdintatyötä kuuteen eri aiheeseen liittyen. Teemoina olivat tiedotus, talous, jäsenpalvelut, edunvalvonta, alayhdistykset sekä valiokuntatoiminta. Lopuksi työryhmät esittelivät tuotoksensa muille läsnäolijoille. Vaikka aihepiireihin ehdittiin perehtyä melko pintapuolisesti, nousi esille hyviä ja toteuttamiskelpoisia ideoita.

Iltakoulun parasta antia oli varmastikin se, että yhdistymisen lähestyessä molempien yo-kuntien edustajistot ovat nyt selvillä toistensa ja ennen kaikkea yhteisistä asioista. Turussa yhteistyö sujuu varsin mukavasti ja uutta ylioppilaskuntaa kohti ollaan menossa yhteisymmärryksen vallitessa.

Lisätietoja: TuKY:n edustajiston puheenjohtaja Viivi Haonperä, ky-edustajisto-pj@tse.fi