[Päivitetty 29.01.2011]

 

Turun
kauppatieteiden ylioppilaat ry:n ylimääräinen kokous pidetään Parkin alakerrrassa 31.1.2011
kello 16.

 

Kokouksessa
käsitellään muutoksia TuKY ry:n sääntöihin. Ensimmäisessä on kyseessä päivitys, jolla
saatetaan ylioppilaskunnan aikainen osuus yhdistyksen (TuKY ry.) purkamisesta
nykyaikaan. Ylioppilaskunnan aikaan yhdistys oli vielä varsin erilainen toimija
kuin nykyisin.

 

Ehdotus
sääntömuutokseksi:

39 § Yhdistyksen purkaminen

 

Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä
yhdistyksen kokouksissa, joiden ollakseen päteviä tulee olla tehty kahdessa
peräkkäisessä vähintään kahden viikon välein pidetyssä kokouksessa, kummassakin
vähintään neljän viidesosan (4/5) enemmistöllä annetuista äänistä.

 

Yhdistyksen purkautuessa luovutetaan yhdistyksen varat
yhdistyksen toimintaa tai perinteitä jatkavalle yhteisölle näiden sääntöjen
mukaiseen tarkoitukseen käytettäväksi. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi
käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

 

Jos kyseistä yhteisöä ei ole olemassa perustetaan
varoilla säätiö käytettäväksi kauppatieteen opiskelijoiden pyrkimysten
edistämiseen näiden sääntöjen mukaisesti.

 

Nykyisellään
sama kohta on muotoa:

39 § Yhdistyksen purkaminen

 

Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen
kokouksissa, joiden ollakseen päteviä tulee olla tehty kahdessa peräkkäisessä
vähintään kahden viikon välein pidetyssä kokouksessa, kummassakin vähintään
neljän viidesosan (4/5) enemmistöllä annetuista äänistä.

 

Yhdistyksen purkautuessa luovutetaan yhdistyksen varat
Turun kauppakorkeakoulun ylioppilaskunnalle näiden sääntöjen mukaiseen
tarkoitukseen käytettäväksi. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen
varat samaan tarkoitukseen.

 

Jos Turun kauppakorkeakoulun ylioppilaskunta on
lakannut tai muuttunut osaksi toista oikeushenkilöä, luovutetaan jäljellä
olevat varat Turun kauppakorkeakoulun ylioppilaskunnan toimintaa jatkaneelle
yksikölle käytettäväksi kauppatieteen opiskelijoiden pyrkimysten edistämiseen näiden
sääntöjen mukaisesti.

 

 

Kokuksessa käsitellään myös toista muutosta TuKY ry:n sääntöihin. Kyseessä on muutos TuKY ry:n hallituksen jäsenen esteellisyyteen. Nykyisellään sääntöjen on koettu rajoittavan turhaan hallituksen jäsenen työskentelymahdollisuuksia, sillä hallituksen jäsen ei saa olla TuKY ry:n omistaman yrityksen työntekijä. Muutoksessa tämä on muotoiltu niin, että rajoitus koskee vain esimies- ja/tai tulosvastuullisuusasemaa. TuKY ry:n hallituksen jäsen voisi siis olla esim. Legioonan listoilla työntekijänä. Muutoksella ei ole tarkoitus kannustaa TuKY ry:n hallituksen jäseniä tekemään ansiotyötä hallitustyöskentelyn ohessa, mutta ei myöskään syyttä rajoittaa sitä.

 

Ehdotus
sääntömuutokseksi: 

19 § Kelpoisuus

Hallituksen
jäsenen tulee olla yhdistyksen äänioikeutettu varsinainen jäsen.
Hallituksen jäsenenä ei voi olla yhdistyksen tai sen määräysvallassa olevan
yhtiön työntekijä, joka on esimiesasemassa ja/tai tulosvastuullinen. Myöskään
TuKY ry:n toiminnanjohtaja ei voi olla hallituksen jäsen.

Milloin hallituksen jäsen menettää
kelpoisuutensa kesken toimikauden tai vapautetaan tehtävästään, valitsee
yhdistyksen kokous uuden jäsenen vapautetun tilalle.
Valinta on tehtävä samassa kokouksessa kuin vapautuskin.

 

Nykyisellään
sama kohta on muotoa:

19 § Kelpoisuus

Hallituksen jäsenen tulee olla
yhdistyksen äänioikeutettu varsinainen jäsen.

Hallituksen jäsenenä ei voi olla
yhdistyksen tai Turun kauppakorkeakoulun ylioppilaskunnan taikka näiden
määräysvallassa olevan yhtiön työntekijä.

Milloin hallituksen jäsen menettää
kelpoisuutensa kesken toimikauden tai vapautetaan tehtävästään, valitsee
yhdistyksen kokous uuden jäsenen vapautetun tilalle. Valinta on tehtävä samassa
kokouksessa kuin vapautuskin.

 

 

Kokouksessa
päätetään myös toisesta yhdistyksen ylimääräisestä kokouksesta. Muutos TuKY
ry:n sääntöihin vaatii kahden kokouksen hyväksynnän. Ote säännöistä:

38 § Sääntöjen muuttaminen

 

Näihin sääntöihin voidaan tehdä lisäyksiä ja muutoksia
yhdistyksen kokouksen päätöksin, joiden ollakseen päteviä tulee olla tehty
kahdessa peräkkäisessä vähintään kahden viikon välein pidetyssä kokouksessa,
kummassakin vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä.

 

 

 

Ohessa vielä esityslista:                

 

TURUN
KAUPPATIETEIDEN YLIOPPILAAT RY


YHDISTYKSEN
YLIMÄÄRÄINEN KOKOUS

 

Aika:           maanantaina 31. tammikuuta 2011 klo
16.00

Paikka:       
Parkinkatu 6, Parkin alakerta

 

1.               Kokouksen avaus

2.               Laillisuuden ja
päätösvaltaisuuden toteaminen

3.               Kokouksen puheenjohtajan valinta

4.               Ääntenlaskijoiden, pöytäkirjantarkastajien
ja sihteerin valinta

5.               Esityslistan hyväksyminen

6.               Ilmoitusasiat

7.               Sääntömuutosmenettely ja ehdotukset
TuKY ry:n sääntömuutokseksi

8.               Yhdistyksen seuraavan
ylimääräisen kokouksen ajankohdan vahvistaminen

9.               Muut mahdolliset esille tulevat
asiat

10.             Kokouksen päättäminen